GRUDZIEŃ W BAJKOLUDKACH

1  grudzień  2017 – „Kartka Bożonarodzeniowa” – odebranie nagród i wyróżnień w Domu Kultury w Zawierciu przez Julię M  z grupy IV „Smerfy”i Nadię M z grupy I „Misie”, godz. 10.30

6  grudzień  2017 – „Spotkanie z Mikołajem” – wszystkie grupy, od godz. 11.00

7  grudzień  2017 – „Ceramiczne wylepianki”  – zajęcia warsztatowe z  elementami terapii ręki i arteterapii w grupie IV „Smerfy”

8  grudzień  2017 – „Mikołajkowo-świąteczne  prezenty” dla dzieci z Domu Dziecka w Chruszczobrodzie-  spotkanie  przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli oraz dzieci naszego przedszkola z podopiecznymi Domu Dziecka.

8 grudzień  2017 – „Badanie mowy dzieci  z grup najstarszych”,  od godz. 8.00

11  grudzień  2017 – ” Podaruj  ludziom  uśmiech” – spotkanie z podopiecznymi  Domu  Pomocy  w  Zawierciu” – nauczycielki z  grupy I i II  oraz przedstawiciele dzieci  z grupy IV

12  grudzień  2017 – „Zabawy świąteczne z rodzicami”  w grupie II „Pajacyki”, godz. 10.00

13  grudzień  2017 – „Warsztaty ceramiczne”z  elementami terapii ręki i arteterapii  w grupie III „Leśne ludki, godz. 13.30

13  grudzień  2017 – „Podaruj dzieciom święta” – występ artystyczny dzieci z grupy IV „Smerfy” w Domu Kultury w Zawierciu, godz. 16.00

14  grudzień 2017 – „Mała Akademia Jazzu” – zabawy muzyczne  dzieci w Domu Kultury w Zawierciu – grupa II „Pajacyki”, III „Leśne ludki”, IV „Smerfy”, godz. 10.00

14  grudzień 2017 – „Szlachetna paczka” dla  potrzebujących rodzin –  przekazanie  podarunków świątecznych  zebranych  przez społeczność przedszkolną.

15  grudzień 2017 –  „Zabawy świąteczne z rodzicami” w grupie V „Biedronki”, godz. 10.00

15  grudzień  2017 – „Zabawy  świąteczne z rodzicami”  w grupie IV „Smerfy” , godz. 11.00

18  grudzień 2017 – „Ozdoba świąteczna” – podsumowanie wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastyczno-technicznego  dla dzieci i ich rodziców, wszystkie grupy,  godz. 11.00

19  grudzień  2017 – „Bożonarodzeniowa  Szopka” – wycieczka autokarowa grup najstarszych:  IV „Smerfy” i III „Leśne ludki”

19  grudzień 2017 – „Badanie słuchu i mowy dzieci przez specjalistę z Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej „ – w grupie I, II, V od godziny 9.00

19  grudzień 2017 – „Quizy i konkursy  Świąteczno-Mikołajkowe”  z uczniami Katolickiego Gimnazjum z Zawiercia, grupy I, II, V, godz. 10.00

20  grudzień  2017 – „Ceramiczne wylepianki” z  elementami terapii ręki i arteterapii  – zajęcia warsztatowe w grupie II „Pajacyki”, godz. 12.30  i  w grupie I „Misie”, godz. 13.30

20  grudzień  2017 – „Zabawy świąteczne z rodzicami” w grupie I „Misie”, godz. 10.00

SERDECZNE   ŻYCZENIA  ŚWIĄTECZNE  SKŁADA  DYREKTOR  PRZEDSZKOLA  WRAZ  Z  PRACOWNIKAMI  PEDAGOGICZNYMI  I  ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWYMI  DLA  NASZYCH  WYCHOWANKÓW  I  ICH  RODZICÓW

 

LISTOPAD W BAJKOLUDKACH

2  listopad 2017 – zajęcia ruchowo-taneczne dla wszystkich grup wiekowych, od godz. 9.30

6 listopad 2017 – „Dzień postaci z bajek” – zabawy z nauczycielkami w grupach.

8 listopad 2017 –  „Śniadanie daje moc” – wspólne śniadanie z uczniami – wyjście grupy II „Pajacyki”  z nauczycielką do Szkoły Podstawowej Nr 6 na zaproszenie uczniów, godz. 10.00

8  listopad 2017 – „Zajęcia ceramiczne”,  grupa IV „Smerfy”,  godz. 13.30

9 listopad 2017 – „Mała Akademia Jazzu” –  wyjście do MOK  w Zawierciu  grup I, II, III, IV, godz. 9.30

10 listopad 2017 – „Uroczysty poranek  przedszkolny z okazji Święta Niepodległości” – grupy: I, II, III, IV,  V, godz. 10.00

15 listopad 2017 – „Zajęcia ceramiczne” – grupa III „Leśne ludki”, godz. 13.30

16 listopad 2017 – „Pomagamy zwierzętom” – wycieczka  autokarowa do Schroniska dla zwierząt, grupa I „Misie, godz. 11.00

16 listopad 2017 – Zajęcia ruchowo-taneczne dla wszystkich gryp wiekowych, godz. 9.30

22  listopad 2017 – „ Teatrzyk ” – nauczycielki  dzieciom pt: „Kaczka Dziwaczka” w wykonaniu nauczycielek z grupy I „Misie” Katarzyny C  i  Joanny B  oraz dzieci z grupy IV „Smerfy”

22 listopad 2017 – „Zajęcia ceramiczne” – grupa II „Pajacyki”, godz. 13.30

23  listopad 2017 – „Zwierzątkowe  przedstawienie”   – w Szkole Podstawowej Nr 9,  grupa IV „Smerfy”, godz. 10.00

24 listopad 2017 – „Uroczyste wręczenie nagród dla dzieci, które brały udział w konkursie plastycznym „Ekologia w oczach dziecka” organizowanym przez Fundusz Inicjatyw Lokalnych: Franciszek P, Jessika K, Hubert Sz, Maja W, Alicja S. Odbiór nagród odbędzie się o godz. 12.00 w sali 203 Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu.

28 listopad 2017 – „Poznajemy zawód listonosza” –  wszystkie grupy wiekowe, godz. 9.30

28 listopad 2017 – „Zabawy i zajęcia edukacyjne  z Górnikami”– wszystkie grupy wiekowe, godz. 11.00

29 listopad 2017 – „Zajęcia ceramiczne” – grupa I „Misie”, godz. 13.30

30  listopad 2017 – „Andrzejkowe wróżby” – zabawy i zajęcia we  wszystkich  grupach  wiekowych przybliżające dzieciom tradycje i zwyczaje , godz. 9.30

 

MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

3 październik 2017 – pokazy naukowe dla dzieci „Fizyka dla smyka” – „Optyka”- od godz. 9.30  po kolei dla wszystkich grup wiekowych.

3 październik 2017 – przedstawienie ekologiczne w MOK Zawiercie – grupa II „Pajacyki”, godz. 10.00

4 październik 2017 – zajęcia warsztatowe „Ceramika z elementami terapii ręki i arteterapii” dla grupy IV „Smerfy”,  godz. 13.30

5 październik 2017 – blok zajęć  ruchowo-tanecznych „Mini hip-hop” – wszystkie grupy wiekowe, od godz. 9.30

6 październik 2017 – wycieczka autokarowa do Kopalni soli w Wieliczce – grupa III „Leśne ludki”

11 październik 2017 – „Ceramika z elementami terapii ręki i arteterapii” dla grupy III ” Leśne ludki”,  godz. 13.00

12  październik 2017 – sportowe zajęcia otwarte dla tatusiów i dziadków z grup:  II „Pajacyki” i III „Leśne ludki” na Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji  przy ulicy Moniuszki, godz. 9.20

17 październik 2017 – „Chciałbym być strażakiem” – zabawy i zajęcia ze strażakami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Zawiercia, godz. 9.45

19  październik 2017 – koncert umuzykalniający „Mała Akademia Jazzu”  z cyklu edukacyjnego – grupy: II „Pajacyki”, III „Leśne ludki”, IV „Smerfy” , I „Misie” w MOK „Centrum” w Zawierciu, godz. 10.00

20  październik 2017 – „Jesienne muzykowanie”  zajęcia muzyczne z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów perkusyjnych, według podstawy programowej – poznawczego obszaru rozwoju dziecka – wszystkie grupy wiekowe, godz. 10.00

24 październik 2017 – „Jesteśmy bezpieczni w przedszkolu w  domu i na drogach” – spotkanie  z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej z Zawiercia, godz. 10.00

25  październik 2017 – „Opiekujemy się zwierzętami domowymi” – spotkanie z lekarzem weterynarii, wszystkie grupy, godz. 9.30

25  październik 2017 – „Ceramika z elementami terapii ręki i arteterapii” dla grupy I „Misie” i grupy II „Pajacyki”  od godz. 12.30

26  październik 2017 –  „Dbamy o swoje bezpieczeństwo i swoich bliskich” – zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym, godz. 10.00

27 październik 2017 – „Będziemy przedszkolakami” – uroczystość  pasowania na przedszkolaka dla dzieci 3 letnich z  grupy V Biedronki” i grupy I „Misie” godz. 10.00

30 i 31 październik 2017 – „Język angielski z Halloweenowymi  zawodami i zabawami” – wszystkie grupy wiekowe, godz. 10.00

 

MIESIĄC WRZESIEŃ

13 wrzesień 2017 – zorganizowanie zajęć pokazowych dla dzieci 5 i 6 letnich  i ich Rodziców z Ceramiki z elementami terapii ręki i arteterapii. Do grupy IV o godz. 10.00,  do grupy III o godz. 11.00

15 wrzesień 2017 – Ogólnopolska Akcja „Sprzątamy Świat” – godzina 10.00, wszystkie grupy

20 wrzesień 2017 – edukacyjno-rozrywkowy pokaz iluzji dla dzieci – wszystkie grupy, godz. 9.30 – Z okazji Dnia Przedszkolaka

28 wrzesień 2017 – sesja zdjęciowa „Jesienne okno” – wszystkie dzieci, godz. 9.30

 

NOWY ROK PRZEDSZKOLNY 2017/2018 – ROZPOCZĘTY

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

Przedszkole  w roku szkolnym 2017/2018  pracuje w godzinach: od 6.00 do 17.00

Godziny posiłków:  9.00 – śniadanie,  12.00 – obiad,  13.30 – podwieczorek

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego  realizowana będzie w bieżącym roku w godzinach od 8.30 do 13.30. Prosimy Rodziców o przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godziny 8.30.

Przedszkole w roku szkolnym 2017/2018 wykorzystuje do pracy Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” pod redakcją M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej.

W bieżącym roku szkolnym funkcjonować będzie  w naszym przedszkolu 5 grup przedszkolnych.

Prosimy o zapoznawanie  się  Rodziców/Prawnych Opiekunów dziecka z informacjami  zamieszczonymi na tablicach ogłoszeń poszczególnych grup.

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor przedszkola, Nauczyciele poszczególnych grup oraz  Panie Pomoce Nauczycieli.

Zebrania  grupowe  z Rodzicami odbędą się w przedszkolu w dniu 12 września o godzinie 17.00

Zapraszamy

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NIE PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Informujemy Rodziców, których   dzieci  z rocznika 2013 i 2014 nie  zostały przyjęte  do Przedszkola na rok szkolny 2017/2018, że Urząd Miasta Zawiercia od 1 wrzenia 2017r. uruchamia  nowe oddziały przedszkolne dla dzieci w Bzowie. Zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłaszanie się do dnia 7 lipca 2017r.  do Przedszkola nr 1 w Zawierciu,  celem zapisania dziecka do oddziałów przedszkolnych w Bzowie.

CZERWIEC W „BAJKOLUDKACH”

1  czerwiec 2017r – „Bajkoludkowy” Dzień Dziecka na Festynie w ogrodzie przedszkolnym, zorganizowanym przez Radę Rodziców i nauczycieli koordynujących: Danutę Lipa, Katarzynę Celejowską i Joannę Brożek, od godz. 9.30

2 czerwiec 2017r – „Konkurs Literacko-Filmowy” w Księgarni  Edukacyjnej w Zawierciu,  przedszkole reprezentuje 6 dzieci z grupy IV „Smerfy”, koordynator konkursu i nagrania filmu z udziałem dzieci – pani Elżbieta Opuchlik.

6  czerwiec 2017r – „Konkurs recytatorski” w Bibliotece Pedagogicznej w Zawierciu. Przedszkole reprezentują przedstawiciele grupy IV „Smerfy”, koordynator: nauczycielka Joanna Brożek, godz. 10.00

6  czerwiec 2017r – Wycieczka piesza do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, wszystkie grupy przedszkolne

7  czerwiec 2017r – „Zabawy ruchowe  i tańce z Zumbą” – wszystkie grupy przedszkolne

9 czerwiec 2017r – „Ceramiczne warsztaty w MOK Zawiercie”, grupa IV „Smerfy”, godz. 10.00

 

13 czerwca 2017r.  zapraszamy wszystkich Rodziców  na  zebrania grupowe podsumowujące pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą  przedszkola za rok szkolny 2016/2017.  o godzinie 17.00

 

14 czerwiec 2017r – „Muzyczna podróż po Warszawie”- przedstawienie dla dzieci  z wszystkich grup wiekowych w wykonaniu aktorów Teatru „Skrzat” z Krakowa, podsumowujące zdobyte wiadomości dzieci o stolicy Polski, godz. 10.30

14 czerwiec 2017r – „Nasze bezpieczeństwo podczas wakacji” – pogadanka dla  wszystkich dzieci przeprowadzona przez ratownika medycznego i WOPR, połączona z warsztatami praktycznymi i pokazem czynności wykonywanych na łodzi ratunkowej, godz. 12.45

19 czerwiec 2017r – Zakończenie edukacji przedszkolnej  grupy III „Leśne ludki”, godz. 10.00

 20 czerwiec 2017r – Zakończenie edukacji przedszkolnej grupy IV „Smerfy”, godz. 10.00

  21 czerwiec 2017r – Zakończenie roku przedszkolnego grupy I  „Misie”. godz. 10.00

  22 czerwiec 2017r – Zakończenie roku przedszkolnego grupy II „Pajacyki”, godz. 10.00

  23 czerwiec 2017r – Zakończenie roku przedszkolnego grupy V „Biedronki”, godz. 10.00

MIESIĄC MAJ W PRZEDSZKOLU NR 8

 

8 maj 2017 – „Legenda o Smoku Wawelskim” –  gościmy teatr „Uśmiech” z Krakowa, godz. 11.00

10 maj 2017 – „Śladami historii miasta Zawiercia” – spotkanie z Panem Marcinem Janeczek z Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zawiercia, grypy: II, III, IV, godz. 10.00

11 maj 2017 – „Pracownia szkła i ceramiki” – warsztaty edukacyjno-praktyczne dla dzieci z grupy III „Leśne ludki” w MOK Zawiercie, godz. 10.00

12 maj 2017r – „Czy znasz te bajki” – coroczny, między-przedszkolny konkurs czytelniczy dla dzieci z zawierciańskich przedszkoli, godz. 10.00

15 maj 2017 – „Moja ulubiona postać bajkowa” – podsumowanie wewnątrz-przedszkolnego konkursu plastycznego, godz. 11.00

15 maj 2017 – „Wędrująca książeczka” w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – w grupie I „Misie”, godz. 10.00

18 maj 2017 – „Wędrująca książeczka” – w grupie V „Biedronki”, godz. 10.00

19 maj 2017 – „Ekologiczny pokaz mody przedszkolaka – edycja II” w MOK Zawiercie – reprezentanci grup: II, III, IV, godz. 10.00

23 maj 2017 – „Zawód listonosz” – edukacyjne spotkanie dzieci  wszystkich grup z listonoszem, godz. 10.00

24 maj 2017 – „Zumba  dla zdrowia”- cykliczne warsztaty taneczno-ruchowe dla wszystkich grup wiekowych, od godz. 9.30

25 maj 2017 – „Poznajemy pracę strażaka” – piesza wycieczka wszystkich grup przedszkolnych  do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, godz. 9.30

26 maj  2017 – „Poznajemy wioskę Indian” – całodniowa wycieczka autokarowa dla wszystkich grup przedszkolnych.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

ŻYCZY  DYREKTOR  I  PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 


MIESIĄC KWIECIEŃ W BAJKOLUDKACH

 

 

3 kwiecień 2017r – Obchody „Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie” – spotkanie dzieci 6 letnich w Miejskim Domu Kultury w Zawierciu – występy dzieci z Przedszkola Nr 7 i Zakładu Poprawczego z Zawierciu, godz. 10.00

3 kwiecień 2017r – „Palmy Wielkanocne” – warsztaty plastyczne z Panią Martą w grupie III „Leśne ludki”, godz. 12.30

4 kwiecień 2017r – „Izba Regionalna w Pałacyku Szymańskiego” – zajęcia edukacyjne  grupy I „Misie” i grupy II „Pajacyki”, godz. 10.00

5 kwiecień 2017r – „Tradycje i Zwyczaje Wielkanocne z Kołem Gospodyń Wiejskich „ – warsztaty plastyczno-techniczne  z dziećmi (drewniane pisanki)  w każdej grupie, godz. 10.00

6 kwiecień 2017r – „Pisanki, pisanki jajka malowane…” – warsztaty świąteczne z rodzicami w grupie I „Misie”, godz. 10.00

10 kwiecień 2017r – „Zajączki Wielkanocne” – zajęcia plastyczno-techniczne z dziećmi z grup: I „Misie” i II „Pajacyki” poprowadzą animatorki Pracowni Zabawek „Stodoła” z Żarek, godz. 10.00

11 kwiecień 2017r –  Przedszkolna  Akcja prozdrowotna  „Profilaktyka palenia tytoniu”  z udziałem przedstawiciela  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Zawiercia i  dziennikarzem Radia Katowice, godz. 10.00

19 kwiecień 2017r – „Muzyka jest wszędzie” – zabawy muzyczno-instrumentalne z „Człowiekiem Orkiestrą” dla wszystkich grup wiekowych,  od godz. 10.00

20 kwiecień 2017r – „Wycieczka piesza do Galerii Muzealnej Leszka Dutki” – zajęcia edukacyjno-plastyczne,  grupa II „Pajacyki”, godz. 10.00

20 kwiecień 2017r – „Ceramika i szkło” – część II – zajęcia warsztatowe w Miejskim Ośrodku Kultury – grupa IV „Smerfy, godz. 10.00

21 kwiecień 2017r – „Dzień Ziemi”– poranek edukacyjny dla wszystkich grup wiekowych połączony z Osiedlowym Happeningiem, godz. 10.00

24 kwiecień 2017 – Wycieczka autokarowa do zagrody wiejskiej „Maciejówka” oraz do Muzeum Rzemiosł ” Stary Młyn” w Żarkach, grupy: III „Leśne ludki i grupa IV „Smerfy”.

25 kwiecień 2017r – „Kulinarne smakołyki” – warsztaty ze studentkami Uniwersytetu III Wieku w grupie III „Leśne ludki”, godz. 10.00

25 kwiecień 2017r – „Ceramika i szkło” –  część III – zajęcia warsztatowe w Miejskim Ośrodku Kultury – grupa IV „Smerfy, godz. 10.00

27 kwiecień 2017r – „Bawimy się muzyką” – spotkanie z tańcem i piosenką w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, grupa IV „Smerfy”, godz. 10.00

27 kwiecień 2017r –„Ceramika i szkło” – część II – zajęcia warsztatowe w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, grupa III „Leśne ludki”, godz. 10.00