Wirusoochrona – 12.10.2021 r.

utworzone przez | paź 12, 2021 | Aktualności Leśne Ludki 2021-2022

Dzisiaj realizowaliśmy program „Wirusoochrona” . Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.