WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

INFORMUJEMY, ŻE  OD  1  WRZEŚNIA  2020R. ULEGŁA  ZMIANA  KONTA  BANKOWEGO.

WPŁATY  ZA  WYŻYWIENIE  WPŁACACIE  PAŃSTWO  NA  PODANY  NUMER  KONTA:

19 1240 4142 1111 0011 0123 1191