Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 26.06.2020r.

  • Rozwijanie mowy- ćwiczenia logopedyczne:

 

  • Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej:

– dobieranie części do całego obrazka- dziecko ma obrazki i wycinki z takich samych i ma ułożyć wycinki na obrazkach

– odtwarzanie ruchem nastroju i charakteru słyszanej muzyki

  • Koncentracja uwagi:

-plama-  dzieci rysują dowolne kształty oburącz na dużej kartce papieru, w tle muzyka. Następnie rodzic recytuje wiersz. Dzieci obrysowują wybrany kształt na kartce. Kolejno dorysowują do tego kształtu uszy, oczy i ogon

„Plama”

Co za plama, co za plama!

To jest plama niesłychana!

Jak jej dorysujemy uszy, zaraz plama się poruszy.

Jak jej dorysujemy oczy, zaraz z kartki mi wyskoczy.

Jak jej dorysuje ogon pójdzie za mną lub za Tobą.

O! Już idzie! Parska, chrząka i na plamę nie wygląda…

Uciec? Nie! Tym się nie splamię!

Ale się poskarżę mamie!

Na to mówi moja mama

Bać się plamy? Co za plama!