WAŻNE !!!!!!!!!!!!!

utworzone przez | Mar 13, 2020 | Aktualności

 

ZE  WZGLĘDU  NA  OBECNĄ,  WYJĄTKOWĄ  SYTUACJĘ  ZWIĄZANĄ  Z  KORONAWIRUSEM  ORAZ  W  TROSCE  O  ZDROWIE  I  BEZPIECZEŃSTWO  

ZALECAMY

OGRANICZENIE  ZAŁATWIANIA  WSZELKICH  SPRAW  ADMINISTRACYJNYCH  OSOBIŚCIE  W  BUDYNKU  PRZEDSZKOLA.

INFORMUJEMY,  ŻE  OD  16  MARCA  DO  25  MARCA  2020R.  W  PRZEDSZKOLU  BĘDZIE  PEŁNIONY  DYŻUR  TELEFONICZNY  OD  GODZ.  8-12.00.

KORESPONDENCJĘ  PISEMNĄ  PROSIMY  WRZUCAĆ  DO  SKRZYNKI  POCZTOWEJ.

OBECNIE  KLUCZOWE  ZNACZENIE  MAJĄ  SZEROKO  ZAKROJONE  DZIAŁANIA  PROFILAKTYCZNE ,  PRZESTRZEGANIE  WYDAWANYCH  ZALECEŃ  ORAZ  ZACHOWANIE  ROZWAGI  I  SPOKOJU.

WSZYSCY  BIERZEMY  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA  SIEBIE  I  SWOICH  BLISKICH.