Bezpieczne ferie

Ferie są po to, aby bawić się, realizować swoje zainteresowania, na które brakuje czasu. Dla własnego bezpieczeństwa zamknij drzwi od wewnątrz. W czasie nieobecności rodziców lub opiekunów nie wpuszczaj nikogo do mieszkania, bez względu na to, za kogo się podaje (policjanta, listonosza czy znajomego rodziców). Nie otwieraj drzwi, żeby sprawdzić, czy osoba pukająca już odeszła.

Jeśli będziesz bawić się poza domem – pamiętaj!!!

-KLUCZE do mieszkania chowaj pod ubraniem

-NIE podawaj nikomu swojego adresu zamieszkania

-NIE ufaj osobom obcym

-NIE bierz od nich proponowanych słodyczy

-NIE korzystaj z ich zaproszenia na spacer lub do domu

-NIE wsiadaj do samochodu osób nieznajomych

-BAW się tylko w miejscach przeznaczonych do zabawy

-NIE rzucaj śnieżkami w pieszych, samochody lub okna

-NIE ślizgaj się na zamarzniętym stawie lub rzece

-NIE zjeżdżaj na sankach na ulice i torowiska

-NIE doczepiaj sanek do samochodu

-NIE oddalaj się z miejsca zabawy bez wiedzy rodziców lub opiekunów

Poza tym baw się dobrze i odpoczywaj – życzymy  udanych i bezpiecznych FERII!