Andrzejki

29.11.2019 r. Leśne Ludki brały udział w Spotkaniu Andrzejkowym, na które przybyły gościnnie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Niegowonicach. Zaśpiewały oraz zatańczyły dla dzieci, zapoznały je także z tradycją andrzejkową. Przedszkolaki także śpiewały i mówiły wierszyki. Następnie z udziałem zaproszonych Pań miały miejsce wróżby i zabawy andrzejkowe.