Informacje dla Rodziców

Podobny obraz

 

 

14.10. 19r.(poniedziałek)– w przedszkolu będą wykonywane dzieciom zdjęcia -FOTO GAMA –w  formie KALENDARZA , a także odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w związku z tym prosimy Rodziców o uroczysty strój dziecka.

Prosimy także Rodziców o przyniesienie poduszki dla dziecka (podpisanej)- dzieci odpoczywają  po obiedzie.

Dziękujemy!