Muzealna Izba Pamięci

We środę poszliśmy odwiedzić Muzealną Izbę Pamięci. Bardzo nas interesowało, jak wyglądało nasze miasto przed wieloma laty. Oglądaliśmy zdjęcia umieszczone w gablotach, stare mapy naszego miasta i regionu oraz dawno już nie używane narzędzia i przedmioty użytkowe. Było ciekawie.