LUTY 2019 – OGÓLNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

  1.  Informujemy Rodziców, że w przedszkolu odbywają się warsztaty  praktyczno-szkoleniowe  dla dzieci na temat „Bezpiecznego spędzania ferii zimowych na akwenach wodnych, na górskich szlakach, oraz w domu” oraz ” Utrwalania zasad udzielania I pomocy przedmedycznej”, prowadzone przez ratowników medycznych.  Warsztaty dla grup młodszych – w dniu 1 luty 2019r. godz. 10.00, dla grup starszych – 4 luty 2019r. godz. 10.00
  2.  Informujemy Rodziców, ze najstarsze grupy przedszkolne III i IV  otrzymały zaproszenie  ze  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zawierciu (od  dyrektora i nauczycielki Katarzyny Celejowskiej)  na uczestnictwo  w lekcji szkolnej oraz zabawy i gry sportowe na sali gimnastycznej. Dzieci obejrzą klasopracownie szkolne i nowoczesne pomoce dydaktyczne.
  3. Informujemy Rodziców, że od dnia 14  lutego 2019r.  rozpoczyna się składania przez Rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. W szatni przedszkolnej otrzymacie Państwo deklaracje do wypełnienia, które należy oddać do 22 lutego 2019r. Od 25 marca 2019r. do 1 marca 2019r. będzie trwała w przedszkolu  rekrutacja  – pobieranie i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata obowiązujących kryteriów. 
  4. Zarządzenie Prezydenta Nr 84/19 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2019/2020