LISTOPAD – OGÓLNE INFORMACJE DLA RODZICÓW Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

  1. Zwracamy się z prośbą do Was Rodzice abyście w każdą środę odbierali dzieci z przedszkola w późniejszych godzinach – zgodnie z informacjami od wychowawców poszczególnych grup. W każdą środę dzieci uczestniczą w zajęciach muzyczno-ruchowych z elementami rytmiki, które uwrażliwiają dzieci na zmianę tempa, rejestrów, wartości rytmicznych. Dzieci grają na instrumentach muzycznych, uczą się różnorodnych układów tanecznych do muzyki klasycznej i współczesnej. Zajęcia korygują wady postawy, uczą prawidłowego oddychania, kształtują orientację w przestrzeni.  Jeżeli  z przyczyn nie zależnych od nas zajęcia nie będą mogły  odbyć  się w wyznaczonym terminie (choroba prowadzącej),  poinformujemy rodziców informacją na drzwiach wejściowych do przedszkola. Zajęcia zaległe obędą się w innym  dniu.

2.  Prosimy Rodziców  aby do przedszkola ubierać dzieci na „cebulkę”  i tak aby dziecko czuło się swobodnie w ubraniu.  Prosimy przebierać  dzieci w lekkie  ubrania gdy wprowadzacie dzieci na sale zabaw i zajęć. W salach przedszkolnych temperatura powietrza dostosowana jest do potrzeb  dzieci, regulowana na bieżąco i kontrolowana przez nauczycieli wychowawców i personel pomocniczy.

3.  Przypominamy Rodzicom, że wszystkie  bieżące informacje dotyczące danej grupy umieszczają nauczycielki/wychowawczynie  na  swoich stronach grupowych. Aby przepływ informacji był jeszcze bardziej skuteczny – nauczycielki  umieszczają  informacje  także w wersji papierowej na grupowych tablicach w szatni przedszkolnej oraz na drzwiach wejściowych do przedszkola.  Zachęcamy Rodziców do codziennego czytania ogłoszeń i  informacji.