SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA NASZYCH RODZICÓW ZA POMOC I WSPIERANIE RÓŻNORODNYCH INICJATYW PRZEDSZKOLNYCH I GRUPOWYCH

Z grupy I  „Misie”

Pani Wioli K (mamie Wiktorka),    Pani Martynie M (mamie Nadusi),  Pani Katarzynie W (mamie Mai),  Pani Ewie M  (mamie Zuzi)

 

Z grupy II „Pajacyki”

Panu Jarosławowi K  (tacie Eryka),  Pani Wiesławie K  (mamie Jessici), Pani Małgorzacie S (mamie Emilki), Pani Annie Mukamiełow (mamie Wiktorka),  Pani Dominice M (mamie Jakuba)

 

Z grupy  III  „Leśne ludki”

Pani  Katarzynie K  (mamie Alanka),  Pani Marlenie G.S  (mamie Michałka),  Pani Agnieszce W  (mamie Julitki),  Panu Radosławowi O  (tacie Mateuszka)

 

Z grupy  IV „Smerfy”

Pani Monice M  (mamie Natalki),  Pani Agnieszce G (mamie Jasia),  Państwu Iwonie i Adamowi B  (mamie i tacie Kingi i Oskarka),  Pani Irenie M  (mamie Julki),  Pani Monice B  (mamie Bartosza),  Pani Justynie W  (mamie Olgi)

 

Z grupy  V „Biedronki”

Państwu  Magdalenie R.C. i   Grzegorzowi C  (tacie Wiktorka),   Pani Martynie G  (mamie Natalki),  Pani Marcie H  (mamie Krystianka),  Pani Joannie K  (mamie Zosi),  Pani Annie K  (mamie Amelki),  Pani Joannie N.S. (mamie Kubusia),  Panu Adamowi B  (tacie Oskarka),  Pani Małgorzacie S (mamie Łukaszka),  Pani Magdalenie F.K. (mamie Filipka)

 

Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc.