O nas

PRZEDSZKOLE  NR 8 W  ZAWIERCIU  W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019  CZYNNE  JEST  W  GODZINACH 

OD  6.00 – 16.30

 

NAUCZYCIELE   PRZEDSZKOLA  NR 8 W  ZAWIERCIU

Kadra Pedagogiczna naszego przedszkola to profesjonalne, kompetentne,  kreatywne nauczycielki, których umiejętności pedagogiczne to nie tylko wiedza teoretyczna ale także doświadczenie pedagogiczne i wiedza intuicyjna. To nauczycielki lubiane przez dzieci i szanowane przez Rodziców, dla których najważniejszą wartością jest dobro dziecka i odpowiedzialność za jego wychowanie i rozwój psychofizyczny. Są dla Państwa gwarantem wysokiego poziomu prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,   zabaw z dziećmi oraz różnorodnych uroczystości przedszkolnych.

 

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA

mgr Koczur  Krystyna  –  nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Nauczyciel dyplomowany. Ekspert  z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Egzaminator do przeprowadzania  sprawdzianu w ostatnim roku szkoły podstawowej. Nauczyciel pedagogiki specjalnej w zakresie profilaktyki i resocjalizacji. Nauczyciel oligofrenopedagogiki.

 

NAUCZYCIELE

1. mgr Bochenkiewicz Wanda   – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Nauczyciel dyplomowany.

2. mgr  Kluza Monika  – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda.   Nauczyciel kontraktowy.

3. mgr Kudra Agnieszka  –  nauczyciel wychowania przedszkolnego. Nauczyciel dyplomowany. Nauczyciel resocjalizacji.

4. mgr  Kotlińska Sylwia  –  nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Nauczyciel kontraktowy.

5. mgr Opuchlik Elżbieta  –  nauczyciel wychowania przedszkolnego. Nauczyciel dyplomowany. Nauczyciel języka polskiego.

6. mgr Jurczak Monika  –   nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Nauczyciel nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. Nauczyciel  kontraktowy.

7.mgr  Zalewska Lucyna  –  nauczyciel wychowania przedszkolnego i terapii pedagogicznej. Nauczyciel dyplomowany.

8. mgr Rafalska Joanna  –  nauczyciel dyplomowany, katechetka.

9. mgr  Drabek Roksana – nauczyciel   wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Nauczyciel kontraktowy.

10. mgr Karolczyk Iwona  – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Nauczyciel kontraktowy.

11.  mgr  Kasznia Judyta  –  nauczyciel  logopeda. Nauczyciel kontraktowy.

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWI

Pracownicy administracyjno-obsługowi naszego Przedszkola to ludzie rzetelnie wykonujący powierzone obowiązki, dbający o dobre wyżywienie, czystość, estetyczny wygląd placówki.  Wspólnie z nauczycielami zapewniają dzieciom   opiekę , bezpieczeństwo i wychowanie.

1. Pandel Łucja

2. Trawińska Zofia

3. Steciak Jerzy

4.  Otręba Anna

5. Dąbrowska Joanna

6. Gomółka Monika

7. Stępień Daria

8. Krzykawska Katarzyna

9. Piorun Beata

10. Bzdęga Izabela

 

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019  W  PRZEDSZKOLU  FUNKCJONUJE  5  GRUP

 

GRUPA I   „MISIE” – średniaki

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr  Kotlińska Sylwia

2. mgr  Bochenkiewicz Wanda

Pomoc nauczyciela:

1.   Bzdęga Izabela

 

GRUPA  II  „PAJACYKI’  –   starsze średniaki

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr  Opuchlik Elżbieta

2. mgr  Bochenkiewicz Wanda

Pomoc nauczyciela:

1.   Gomółka Monika

 

GRUPA  III  „LEŚNE  LUDKI”  –  starszaki

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr  Jurczak Monika

2. mgr  Zalewska Lucyna

3. mgr Karolczyk Iwona

Pomoc nauczyciela:

1.  Stępień Daria

 

GRUPA  IV  „SMERFY” – starszaki

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr  Kluza Monika

2. mgr  Kudra Agnieszka

3. mgr Koczur Krystyna

Pomoc nauczyciela:

  1.  Otręba Anna

 

GRUPA  v  „BIEDRONECZKI” – maluszki

W grupie pracują:

Nauczycielki:

  1. mgr  Drabek Roksana

Pomoc nauczyciela:

  1. Dąbrowska Joanna

 

DIAGNOZA  AKTUALNEGO  STANU  PLACÓWKI

Przedszkole nr 8 w Zawierciu zlokalizowane jest przy ulicy Wierzbowej 8.

Rozpoczęło swoją działalność 1 października 1954r. Przez wiele lat było przedszkolem ćwiczeń, gdzie młodzi nauczyciele zdobywali umiejętności i doświadczenie. Od 1993 r. do 2006 r. w przedszkolu miał siedzibę gabinet metodyczny doradcy wychowania przedszkolnego. W przedszkolu systematycznie odbywały się szkolenia dla nauczycieli z miasta i powiatu. Na terenie naszego przedszkola odbywały się spotkania i konsultacje metodyczne, prężnie działała grupa wsparcia ,, Kreatywny nauczyciel”.

Od 1 września 2013 roku przedszkole ponownie daje możliwość studentom wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego odbywania praktyk pod kierunkiem wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli naszego przedszkola. Studenci kierowani są do nas z Uczelni Wyższych: (Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach).

W roku szkolnym 2018/2019  w naszym przedszkolu bawi się, uczy i  mile spędza czas 119  dzieci. Mamy 4 oddziały liczące po 25 dzieci , w wieku od 3 do 6 lat oraz 1 oddział  liczący 19 dzieci w wieku  od 2,5 do 3 lat.  Od wielu lat liczba chętnych dzieci jest większa od oferowanej liczby miejsc w przedszkolu. Kadra pedagogiczna liczy  6 nauczycieli dyplomowanych i 6 kontraktowych.  Wszyscy nauczyciele mają odpowiednie wysokie kwalifikacje, długoletni staż pracy w zawodzie nauczycielskim, i wyższe wykształcenie pedagogiczne. Nauczyciele mają pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne, a swoje umiejętności i kompetencje podnoszą na wszelkiego rodzaju szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

Spośród wszystkich działań  naszego przedszkola jedno jest specyficzne, wyróżniające placówkę w środowisku lokalnym. To działanie skoncentrowane na wychowawczym obcowaniu dzieci z dziełami literatury pięknej. Jako placówka posiadająca swoją nazwę – „Bajkoludki”, a także logo i hymn związany z nazwą, organizujemy wiele akcji i imprez, które budzą motywację czytelniczą, przygotowują dziecko do tego, aby w przyszłości stało się dojrzałym, zdolnym świadomie wybierać i oceniać książkę, aby mogło obcować z dziełem literackim w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy. Rozwijając artyzm, wrażliwość estetyczną dziecka, wyzwalając twórcze postawy i rozwój intelektualny jesteśmy corocznym organizatorem miejskiego, między-przedszkolnego konkursu czytelniczego i recytatorskiego.

Prowadząc korespondencję urzędową  wykorzystujemy i posługujemy się własnym logiem. Wszystkie uroczystości przedszkolne wewnętrzne i zewnętrzne rozpoczynamy hymnem przedszkolnym o treściach literackich.

Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju pomieszczeń oraz otoczenia placówki. W naszym przedszkolu dzieci czują się bezpiecznie- sale są przestronne, jasne i dobrze wyposażone. Meble i sprzęt dostosowany jest do wzrostu i wieku dzieci. Każda grupa ma do dyspozycji własną salę zabaw, zaplecze na pomoce dydaktyczne, łazienkę przystosowaną do wieku dzieci.   W salach  odbywają się nie tylko zajęcia, zabawy ruchowo-sportowe i ćwiczenia gimnastyczne, ale również uroczystości wewnętrzne, uroczyste poranki, imprezy okolicznościowe i spotkania z ciekawymi ludźmi. Przedszkole otoczone jest przestronnym i funkcjonalnym ogrodem posiadającym różnorodną roślinność, która w słoneczne dni zapewnia bawiącym się dzieciom cień. W ogrodzie przedszkolnym zlokalizowany jest plac zabaw wyposażony w kolorowe i nowoczesne urządzenia rekreacyjne służące dzieciom do zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu. Sukcesywnie doposażany. Budynek i ogród przedszkolny jest ogrodzony, obsadzony roślinnością i zapewnia bezpieczeństwo naszym wychowankom. Budynek objęty jest monitoringiem.

Przedszkole  w roku szkolnym 2018/2019  pracuje  w godzinach  od 6.00- 16.30, a nieodpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawczo -dydaktyczne w zakresie podstawy programowej, w wymiarze 5 godzin odbywają się w godzinach od  9.00- 14.00. Pozostały czas pobytu dzieci regulują odrębne przepisy.

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej z 2009 r. i przewiduje następujące formy aktywności dziecka:

  • co najmniej 1/5 czasu pobytu w przedszkolu dzieci spędzają w

ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu;

  • co najmniej 1/5 czasu pobytu w przedszkolu dzieci spędzają na

swobodnej zabawie przy niewielkim  udziale nauczyciela;

  • 2/5 czasu pobytu w przedszkolu dzieci przeznaczają na wszystkie

czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne.

  • najwyżej 1/5 czasu pobytu w przedszkolu dzieci zajmują zajęcia

dydaktyczne organizowane w małych zespołach lub z całą grupą.

Nasze przedszkole to placówka  z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń, z których jesteśmy dumni.        11 czerwca 2015 roku odbyła się w przedszkolu Uroczystość 60-lecia jego istnienia. Jubileusz zaszczycili swoją obecnością – Starosta i Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego,  Pani Skarbnik Starostwa, były Senator  a obecnie Burmistrz miasta Czeladzi, dyrektorki zaprzyjaźnionych przedszkoli z Siewierza i Ogrodzieńca, byli pracownicy przedszkola, Rodzice i wychowankowie. Z okazji tak pięknego Jubileuszu na ręce Pani Dyrektor wpłynęły listy gratulacyjne z życzeniami dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywania powierzonych zadań od Posłów, Senatorów i Wicemarszałka Województwa  Śląskiego.

W naszym przedszkolu zapewniamy dobrą opiekę i naukę w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu  i do radzenia sobie z porażkami. Dbamy o zdrowie  i bezpieczeństwo dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

W naszym przedszkolu podejmujemy działania , które pomagają zminimalizować stres dzieci nowo przyjętych. W grupach najmłodszych realizowany jest program adaptacyjny-,, Mamo, tato czuję się z Tobą bezpiecznie”.

Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które oparte są na programach opracowanych przez nauczycielki naszego przedszkola oraz na programie wychowawczym i profilaktycznym.