PODZIĘKOWANIE

DYREKTOR  I  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA  SERDECZNIE  DZIĘKUJĄ  WSZYSTKIM  RODZICOM  ZA  POMOC  I  WSPÓŁPRACĘ  W  UBIEGŁYM  ROKU  SZKOLNYM  2014/2015 

I  ZACHĘCAMY  DO  WSPÓŁPRACY  W  BIEŻĄCYM  ROKU 2015/2016.