KONCEPCJA  PRACY PRZEDSZKOLA NR8 W ZAWIERCIU na rok szkolny 2020/2021 Koncepcja pracy oparta jest na celach i zadaniach ujętych w aktach prawnych: ,,Ustawa o systemie oświaty” oraz w aktach wykonawczych do ustawy: ,,Podstawa programowa wychowania przedszkolnego”...

czytaj dalej