Aktualności

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NIE PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Informujemy Rodziców, których   dzieci  z rocznika 2013 i 2014 nie  zostały przyjęte  do Przedszkola na rok szkolny 2017/2018, że Urząd Miasta Zawiercia od 1 wrzenia 2017r. uruchamia  nowe oddziały przedszkolne dla dzieci w Bzowie. Zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłaszanie się do dnia 7 lipca 2017r.  do Przedszkola nr 1 w Zawierciu,  celem zapisania dziecka do oddziałów przedszkolnych w Bzowie.

CZERWIEC W „BAJKOLUDKACH”

1  czerwiec 2017r – „Bajkoludkowy” Dzień Dziecka na Festynie w ogrodzie przedszkolnym, zorganizowanym przez Radę Rodziców i nauczycieli koordynujących: Danutę Lipa, Katarzynę Celejowską i Joannę Brożek, od godz. 9.30

2 czerwiec 2017r – „Konkurs Literacko-Filmowy” w Księgarni  Edukacyjnej w Zawierciu,  przedszkole reprezentuje 6 dzieci z grupy IV „Smerfy”, koordynator konkursu i nagrania filmu z udziałem dzieci – pani Elżbieta Opuchlik.

6  czerwiec 2017r – „Konkurs recytatorski” w Bibliotece Pedagogicznej w Zawierciu. Przedszkole reprezentują przedstawiciele grupy IV „Smerfy”, koordynator: nauczycielka Joanna Brożek, godz. 10.00

6  czerwiec 2017r – Wycieczka piesza do Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, wszystkie grupy przedszkolne

7  czerwiec 2017r – „Zabawy ruchowe  i tańce z Zumbą” – wszystkie grupy przedszkolne

9 czerwiec 2017r – „Ceramiczne warsztaty w MOK Zawiercie”, grupa IV „Smerfy”, godz. 10.00

 

13 czerwca 2017r.  zapraszamy wszystkich Rodziców  na  zebrania grupowe podsumowujące pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą  przedszkola za rok szkolny 2016/2017.  o godzinie 17.00

 

14 czerwiec 2017r – „Muzyczna podróż po Warszawie”- przedstawienie dla dzieci  z wszystkich grup wiekowych w wykonaniu aktorów Teatru „Skrzat” z Krakowa, podsumowujące zdobyte wiadomości dzieci o stolicy Polski, godz. 10.30

14 czerwiec 2017r – „Nasze bezpieczeństwo podczas wakacji” – pogadanka dla  wszystkich dzieci przeprowadzona przez ratownika medycznego i WOPR, połączona z warsztatami praktycznymi i pokazem czynności wykonywanych na łodzi ratunkowej, godz. 12.45

19 czerwiec 2017r – Zakończenie edukacji przedszkolnej  grupy III „Leśne ludki”, godz. 10.00

 20 czerwiec 2017r – Zakończenie edukacji przedszkolnej grupy IV „Smerfy”, godz. 10.00

  21 czerwiec 2017r – Zakończenie roku przedszkolnego grupy I  „Misie”. godz. 10.00

  22 czerwiec 2017r – Zakończenie roku przedszkolnego grupy II „Pajacyki”, godz. 10.00

  23 czerwiec 2017r – Zakończenie roku przedszkolnego grupy V „Biedronki”, godz. 10.00

MIESIĄC MAJ W PRZEDSZKOLU NR 8

 

8 maj 2017 – „Legenda o Smoku Wawelskim” –  gościmy teatr „Uśmiech” z Krakowa, godz. 11.00

10 maj 2017 – „Śladami historii miasta Zawiercia” – spotkanie z Panem Marcinem Janeczek z Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta Zawiercia, grypy: II, III, IV, godz. 10.00

11 maj 2017 – „Pracownia szkła i ceramiki” – warsztaty edukacyjno-praktyczne dla dzieci z grupy III „Leśne ludki” w MOK Zawiercie, godz. 10.00

12 maj 2017r – „Czy znasz te bajki” – coroczny, między-przedszkolny konkurs czytelniczy dla dzieci z zawierciańskich przedszkoli, godz. 10.00

15 maj 2017 – „Moja ulubiona postać bajkowa” – podsumowanie wewnątrz-przedszkolnego konkursu plastycznego, godz. 11.00

15 maj 2017 – „Wędrująca książeczka” w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – w grupie I „Misie”, godz. 10.00

18 maj 2017 – „Wędrująca książeczka” – w grupie V „Biedronki”, godz. 10.00

19 maj 2017 – „Ekologiczny pokaz mody przedszkolaka – edycja II” w MOK Zawiercie – reprezentanci grup: II, III, IV, godz. 10.00

23 maj 2017 – „Zawód listonosz” – edukacyjne spotkanie dzieci  wszystkich grup z listonoszem, godz. 10.00

24 maj 2017 – „Zumba  dla zdrowia”- cykliczne warsztaty taneczno-ruchowe dla wszystkich grup wiekowych, od godz. 9.30

25 maj 2017 – „Poznajemy pracę strażaka” – piesza wycieczka wszystkich grup przedszkolnych  do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, godz. 9.30

26 maj  2017 – „Poznajemy wioskę Indian” – całodniowa wycieczka autokarowa dla wszystkich grup przedszkolnych.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

ŻYCZY  DYREKTOR  I  PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 


MIESIĄC KWIECIEŃ W BAJKOLUDKACH

 

 

3 kwiecień 2017r – Obchody „Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie” – spotkanie dzieci 6 letnich w Miejskim Domu Kultury w Zawierciu – występy dzieci z Przedszkola Nr 7 i Zakładu Poprawczego z Zawierciu, godz. 10.00

3 kwiecień 2017r – „Palmy Wielkanocne” – warsztaty plastyczne z Panią Martą w grupie III „Leśne ludki”, godz. 12.30

4 kwiecień 2017r – „Izba Regionalna w Pałacyku Szymańskiego” – zajęcia edukacyjne  grupy I „Misie” i grupy II „Pajacyki”, godz. 10.00

5 kwiecień 2017r – „Tradycje i Zwyczaje Wielkanocne z Kołem Gospodyń Wiejskich „ – warsztaty plastyczno-techniczne  z dziećmi (drewniane pisanki)  w każdej grupie, godz. 10.00

6 kwiecień 2017r – „Pisanki, pisanki jajka malowane…” – warsztaty świąteczne z rodzicami w grupie I „Misie”, godz. 10.00

10 kwiecień 2017r – „Zajączki Wielkanocne” – zajęcia plastyczno-techniczne z dziećmi z grup: I „Misie” i II „Pajacyki” poprowadzą animatorki Pracowni Zabawek „Stodoła” z Żarek, godz. 10.00

11 kwiecień 2017r –  Przedszkolna  Akcja prozdrowotna  „Profilaktyka palenia tytoniu”  z udziałem przedstawiciela  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Zawiercia i  dziennikarzem Radia Katowice, godz. 10.00

19 kwiecień 2017r – „Muzyka jest wszędzie” – zabawy muzyczno-instrumentalne z „Człowiekiem Orkiestrą” dla wszystkich grup wiekowych,  od godz. 10.00

20 kwiecień 2017r – „Wycieczka piesza do Galerii Muzealnej Leszka Dutki” – zajęcia edukacyjno-plastyczne,  grupa II „Pajacyki”, godz. 10.00

20 kwiecień 2017r – „Ceramika i szkło” – część II – zajęcia warsztatowe w Miejskim Ośrodku Kultury – grupa IV „Smerfy, godz. 10.00

21 kwiecień 2017r – „Dzień Ziemi”– poranek edukacyjny dla wszystkich grup wiekowych połączony z Osiedlowym Happeningiem, godz. 10.00

24 kwiecień 2017 – Wycieczka autokarowa do zagrody wiejskiej „Maciejówka” oraz do Muzeum Rzemiosł ” Stary Młyn” w Żarkach, grupy: III „Leśne ludki i grupa IV „Smerfy”.

25 kwiecień 2017r – „Kulinarne smakołyki” – warsztaty ze studentkami Uniwersytetu III Wieku w grupie III „Leśne ludki”, godz. 10.00

25 kwiecień 2017r – „Ceramika i szkło” –  część III – zajęcia warsztatowe w Miejskim Ośrodku Kultury – grupa IV „Smerfy, godz. 10.00

27 kwiecień 2017r – „Bawimy się muzyką” – spotkanie z tańcem i piosenką w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, grupa IV „Smerfy”, godz. 10.00

27 kwiecień 2017r –„Ceramika i szkło” – część II – zajęcia warsztatowe w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, grupa III „Leśne ludki”, godz. 10.00

 

 

 

 

 

 

MARZEC W PRZEDSZKOLU NR 8

2 marzec 2017 – „Sklep z zegarami” – piesza wycieczka grupy III „Leśne ludki”,godz. 10.00  z inicjatywy nauczycielki Wandy Bochenkiewicz

6 marzec 2017 – „Zdrowe ząbki” – spotkanie warsztatowe z panią dentystką w grupie  maluszków, godz. 10.00 z inicjatywy nauczycielki Katarzyny Celejowskiej

6 marzec 2017 – „Wspólne muzykowanie” – warsztaty muzyczne z zaproszonym gościem w grupie  I „Misie” i  II „Pajacyki”, godz. 10.00 z inicjatywy nauczycielki Danuty Lipy

9 marzec 2017 – „U zegarmistrza gra muzyka…” – piesza wycieczka grupy IV „Smerfy” do zakładu zegarmistrzowskiego, godz. 10.00 z inicjatywy nauczycielki Elżbiety Opuchlik

14 marzec 2017 – „Poznajemy Zakład Zegarmistrzowski”– piesza wycieczka grupy III „Leśne ludki” do zegarmistrza, godz.10.00 z inicjatywy nauczycielki Wandy Bochenkiewicz

14 marzec 2017 – „Poznajemy Lecznicę Weterynaryjną” – piesza wycieczka grupy  II „Pajacyki” do weterynarza, godz. 10.00 z inicjatywy nauczycielki Zalewskiej Lucyny

16 marzec 2017 – „Warsztaty  praktyczne w pracowni  ceramiki i szkła” w Miejskim Ośrodku Kultury –  poprowadzą panie : Czesława G. i Grażyna B.  dla grupy III „Leśne ludki”, godz. 10.00 z inicjatywy nauczycielki Wandy Bochenkiewicz

16 marzec 2017 – „Zajęcia poznawcze w Kwiaciarni” – piesza wycieczka grupy V „Biedronki” do pobliskiej kwiaciarni, godz. 10.00 z inicjatywy nauczycielki Katarzyny Celejowskiej

17 marzec 2017 – „Konkurs ekologiczny” w Przedszkolu Nr 2 w Zawierciu, godz. 10.00 – nasze Przedszkole reprezentować będą  trzej wychowankowie grupy IV „Smerfy”

21 marzec 2017 – „Maja szuka wiosny” – przedstawienie  w wykonaniu dzieci z grupy IV „Smerfy” i grupy III „Leśne ludki” dla kolegów i koleżanek z  naszego Przedszkola i Szkoły Podstawowej Nr 6, godz. 10.00 z inicjatywy nauczycielek: Wandy Bochenkiewicz i Elżbiety Opuchlik

23 marzec 2017 – „Wędrująca książeczka” – w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odwiedzą nas czytające dzieciom nauczycielki z Przedszkola Nr 2 z Zawiercia, godz. 10.00

24 marzec 2017 – Konkurs „Podróże po Jurze” w Przedszkolu Nr 7 w Zawierciu, godz. 10.00 – nasze Przedszkole reprezentować będzie dwóch  przedstawicieli najstarszej grupy IV „Smerfy”

27 marzec 2017r. – „Dbamy o swoje bezpieczeństwo” – zajęcia z pracownikami Straży Miejskiej z Zawiercia, godz. 10.00 – wszystkie grupy, z inicjatywy nauczycielki Joanny Brożek

28 marzec 2017 – „Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie”– obejrzenie bajek w wykonaniu dzieci z Przedszkola Nr 7  i podopiecznych Zakładu Poprawczego z Zawiercia, godz. 10.00 w MOK – grupa dzieci 6 letnich „Smerfy”.

30 marzec 2017 – „Warsztaty  praktyczne w pracowni  ceramiki i szkła” w Miejskim Ośrodku Kultury – poprowadzą panie: Czesława G i Grażyna B.  dla grupy IV „Smerfy”,  godz. 10.00 z inicjatywy nauczycielki Elżbiety Opuchlik

 

 

 

 

STYCZEŃ I LUTY 2017 ROKU W BAJKOLUDKACH

4 styczeń 2017r.  – Uroczyste podsumowanie przedszkolnego konkursu plastycznego „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna” – godz. 10.00

Serdecznie dziękujemy naszym Wychowankom i ich Rodzicom za zaangażowanie i wspólne wykonanie przepięknych ozdób świątecznych, które wyeksponowane w szatni przedszkolnej cieszą i zachwycają pomysłowością.

20 styczeń 2017r. – „Bezpieczne ferie” – spotkanie z ratownikiem medycznym WOPR, warsztaty dla dzieci połączone z ćwiczeniami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, godz. 10.00

6 luty 2017r – Bal Karnawałowy dla dzieci z Wodzirejem – od godz. 9.00

7 luty 2017r – „Kolorowe niespodzianki” – warsztaty plastyczne  w grupie III „Leśne ludki” ze Studentkami Uniwersytetu III Wieku z Zawiercia, godz. 10.00, koordynator Wanda Bochenkiewicz

8 luty 2017r – „Tworzymy z masy cukrowej” – warsztaty plastyczne  w grupie II „Pajacyki” z udziałem pani plastyk, godz. 10.00, Danuta Lipa

9 luty 2017r – „Marcepanowe ciasteczka” – warsztaty kulinarne z mamą – w grupie III „Leśne ludki”, godz. 10.00, koordynator Wanda Bochenkiewicz.

Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka: 

9 luty 2017r (czwartek) – grupa I „Misie”, godz. 10.00 i grupa V „Biedronki” o godz. 10.30

10 luty 2017r (piątek) – grupy: II „Pajacyki”,  III „Leśne ludki”  – godz. 10.00

13 luty 2017r – (poniedziałek) – grupa IV „Smerfy” – godz. 10.00

13 luty 2017r – „Warsztaty taneczno-ruchowe” – dla wszystkich  grup  od godz. 9.30

21 luty 2017r. – „Zabawy i konkursy  karnawałowe” – odwiedziny Szkoły Podstawowej Nr 9 przez grupę IV „Smerfy”, godz. 10.00

28 luty 2017 – „Dyskoteka z Myszką Miki” – tańce i zabawy z choreografem muzycznym z Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu, grupa IV „Smerfy”, godz. 9.30

GRUDZIEŃ W BAJKOLUDKACH

1 grudzień 2016r –  Spotkanie  przedszkolaków wszystkich grup   ze „studentkami  III  Wieku” z Zawierciu – obejrzenie ilustrowanego przedstawienia pt:  „Rzepka” w wykonaniu studentek oraz dzieci, godz. 10.00

5 grudzień 2016r – „Warsztaty edukacyjno-ekologiczne z Agamą Brodatą” dla wszystkich grup  – godz. 9.30

6 grudzień 2016r – „Spotkanie z Mikołajem”  we wszystkich grupach, od godz. 9.30

7 grudzień 2016 – „Warsztaty plastyczne – Gipsowe ozdoby” w grupie IV, godz. 9.30

8 grudzień 2016r – „Spotkanie  przedszkolaków z uczniami klas III z Gimnazjum Nr 2 z Zawiercia” – obejrzenie przedstawienia  świątecznego w wykonaniu uczniów – godz. 12.40

13 grudzień 2016 – „Warsztaty rękodzieła artystycznego – świąteczne ozdoby”  dla grup III, IV, i V – od godz. 10.00

14 grudzień 2016r- „Spotkanie przedszkolaków  z grup III  „Leśne ludki” i  IV  „Smerfy” z uczniami klas III ze Szkoły Podstawowej Nr 6 z Zawiercia – obejrzenie przedstawienia pt: „Świat bajek” w wykonaniu uczniów – godz. 10.00

14 grudzień 2016 – „Podaruj dzieciom święta” – występy artystyczne grupy IV w MOK Zawiercie, godz. 16.00

16 grudzień 2016 – „Warsztaty edukacyjne – Polskie miasta dawniej i dziś” – KINOPRZEDSZKOLE  w MOK  Zawiercie dla grup:  II, III i IV, godz. 10.00

19 grudzień 2016r – „Jasełkowe spotkanie Wigilijne” grupy II „Pajacyki” – godz. 16.00

20 grudzień 2016r – „Jasełkowe spotkanie Wigilijne” grupy I „Misie” – godz. 11.30

20 grudzień 2016r – „Odwiedziny Szkoły Podstawowej Nr 6  przez grupę II „Pajacyki” – obejrzenie przedstawienia w wykonaniu uczniów, godz. 10.00

19 grudzień 2016r –  „Jasełkowe spotkanie Wigilijne”  grupy V „Biedronki” – godz. 10.00

21 grudzień 2016r – „Jasełkowe spotkanie Wigilijne” grupy IV „Smerfy” – godz. 16.00

22 grudzień 2016r – „Jasełkowe spotkanie Wigilijne „ grupy III „Leśne ludki” – 14.00

 

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia bożego narodzenia

ŻYCZY  DYREKTOR  I  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA  NR 8

PAŹDZIERNIK I LISTOPAD W „BAJKOLUDKACH”

 

4 październik 2016r – „Piękna nasza Polska cała”- grupa IV „Smerfy” będzie uczestniczyć w  cyklicznych warsztatach prowadzonych w formie zabawy edukacyjnej w Domu Kultury o godz. 10.00 Temat zajęć: Alfabet małego Polaka – godło, hymn, flaga, stolica. Organizator wyjścia: nauczycielka Opuchlik Elżbieta.

5 październik 2016r-  „Prażonki” w grupie IV „Smerfy” o godz. 16.00 – spotkanie integracyjne dzieci-nauczycieli-rodziców, wspólne zabawy, zawody sportowe, konkursy (prażonki z powodu niekorzystnej pogody zostały przeniesione na inny termin, o którym nauczycielki powiadomią rodziców)

10 październik 2016r – „Zwiedzamy stadninę koni w Udorzu” – wycieczka autokarowa grupy I  „Misie” i grupy II „Pajacyki”. Organizator –  nauczycielki: Agnieszka Kudra, Lucyna Zalewska, Danuta Lipa.

12  październik 2016r – „Dokąd poszło zdrowie” – Teatr Aktora „Skrzat” z Krakowa – godz. 12.30 dla wszystkich grup. Organizator:  Dyrektor przedszkola i Rada Rodziców.

17 październik 2016r – „Trzy świnki” – wycieczka autokarowa grupy IV  i  III do Teatru „Dzieci Zagłębia” do Będzina. Organizator  – nauczycielki: Elżbieta Opuchlik i Wanda Bochenkiewicz.

21 październik 2016r  –  Przesiewowe badanie wad postawy (kręgosłup, płaskostopie)  dla  dzieci zgłoszonych przez Rodziców  o godz. 9.30.   Organizator:  Dyrektor przedszkola.

25 październik 2016r – „Jestem bezpieczny” – spotkanie  wszystkich grup z Policjantem i psem patrolowym – godz. 10.00.  Organizator – nauczycielka: Katarzyna Celejowska.

25  październik 2016r – „Pasowanie na Przedszkolaka” – w grupie I  i  V  – godzina 17.00.  Organizator – nauczycielki: Katarzyna Celejowska i Agnieszka Kudra.

26 październik 2016 –  „Przedszkolny  konkurs owocowy” – we wszystkich grupach od godz. 12.30 . Organizator – nauczycielki: Elżbieta Opuchlik  i  Wanda Bochenkiewicz.

27 październik 2016r –  „Kalendarz z  zegarem” -sesja zdjęciowa dla wszystkich  chętnych dzieci, godz. 10.30

28  październik 2016r – „Grób  Nieznanego  Żołnierza” – piesza wycieczka grupy I „Misie”.

2  listopad 2016r – „Grób Nieznanego Żołnierza” – piesze wycieczki grupy II – „Pajacyki”,  III – „Leśne Ludki”,  IV – „Smerfy”.

4  listopad 2016r –  „Polskie legendy” – grupy IV, III, II  będą  uczestniczyć w  cyklicznych warsztatach prowadzonych w formie zabawy edukacyjnej w Domu Kultury o godz. 10.00

4  listopad  2016r – „Dzień postaci z bajek” – w grupie I „Misie”

7 listopad 2016r – „Zajęcie otwarte”  dla zainteresowanych Rodziców w grupie II „Pajacyki”-  prowadząca Lucyna Zalewska.

7  listopad 2016r – „Dzień postaci z bajek” – w grupie III „Leśne ludki” i  IV „Smerfy”

8  listopad 2016r – „Wieczornica z okazji Święta Niepodległości Polski ”  w wykonaniu grupy IV 5 i 6 latków, godz. 16.00, z udziałem Rodziców dzieci.

9 listopad 2016r – „Zajęcie otwarte” dla Rodziców  i koleżeńskie  dla nauczycielek  w grupie II „Pajacyki” – prowadząca Lipa Danuta.

10 listopad 2016r – „Zajęcie otwarte” dla Rodziców   w grupie  III „Leśne ludki” – prowadząca  Wanda Bochenkiewicz.

22 listopad 2016r – „Tańczące smyczki” – warsztaty ruchowe dla wszystkich grup wiekowych.

24 listopad 2016 – „Zajęcie otwarte” dla Rodziców w grupie I „Misie” – prowadząca Agnieszka Kudra.

24 listopad 2016 – „Warsztaty kulinarne z babciami” w grupie V  „Biedronki” – prowadząca Katarzyna Celejowska.

25 listopad 2016 – „Zajęcia i zabawy z pluszowymi misiami” w grupach: II  „Pajacyki” i III  „Leśne ludki”.