Osiągnięcia

Kochaj mocno swoje dziecko!

Rodzice mają wielki wpływ – pozytywny lub negatywny – na to, jakie poczucie własnej wartości mają ich dzieci. Jako rodzic możesz pielęgnować w dziecku określone przymioty, które umocnią jego szacunek do samego siebie i poczucie własnej wartości.

 

Rodzice mogą pomóc dzieciom w budowaniu poczucia własnej wartości na wiele sposobów: obdarzając je bezwarunkową akceptacją, postępując w przewidywalny sposób, okazując w wyważony sposób aprobatę i dezaprobatę, okazując im wyrozumiałość, nie wpajając dzieciom poczucia winy oraz pomagając im w odnoszeniu sukcesów.

 

1. Ofiaruj dzieciom bezwarunkową akceptację

 •  Kochaj wytrwale swoje dziecko, nawet wtedy, gdy zachowuje się wyjątkowo źle.
 •  Wyznacz granice i egzekwuj je. Jeśli dziecko zachowuje się niegrzecznie, wyciągaj zawsze odpowiednie konsekwencje – ale umiej odróżnić osobę dziecka od jego zachowania i daj mu odczuć to rozróżnienie.
 •  Staraj się zrozumieć przyczynę złego zachowania – zamiast z góry zakładać, że dziecko jest uparte i nieposłuszne.
 •  Upominaj dziecko za jego błędy i złe zachowanie z miłością. Upomnienia i wskazówki uczą dzieci i dodają im pewności siebie, pomagają im w rozwoju i w nabywaniu umiejętności dających poczucie kompetencji.
 •  Szybko wybaczaj dzieciom ich złe zachowanie. Pamiętaj, że przebaczenie nie oznacza usprawiedliwiania złego postępowania.
 •  Chwal za dobre wykonanie zadania.
 •  Mów swojemu dziecku: „Kocham cię”. Często. Nie sądzę, żeby te słowa można było w ogóle wypowiadać zbyt często.
 •  Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Dawaj mu konstruktywne odpowiedzi i przekazuj pozytywne idee.
 •  Czytaj swoim dzieciom. Śpiewaj z nimi. Wybieraj optymistyczne, radosne książki i piosenki.
 •  Okazuj dziecku uczucie. Mój znajomy psycholog twierdzi, że dziecko potrzebuje ponad dwustu pieszczot dziennie. Nie wiem, skąd wziął taką liczbę, ale idea mi się podoba. Dzieci potrzebują, żeby ktoś pogłaskał je po głowie, poklepał po plecach (a czasem podrapał lub delikatnie wymasował), pociągnął dla zabawy za uszy, połaskotał w stopy i przytulił – żartobliwie i z miłością.

We wszystkich kontaktach z dziećmi zarówno słowami, jak i gestami okazuj im bezwarunkową akceptację. Na wszelkie możliwe sposoby mów swoim dzieciom: „Kocham was. Jesteście niezwykle cenne”.

 

2. Bądź przewidywalny

 

Przewidywalność zachowania oznacza, że w danej, regularnie powtarzającej się sytuacji, za każdym razem reagujesz podobnie. Oto kilka przykładowych sytuacji, w których zachowanie rodziców powinno być przewidywalne.

 •  Gdy budzisz swoje dziecko, za każdym razem rób to w ten sam sposób. Nie krzycz z kuchni jednego dnia, by następnego dnia żartobliwie mierzwić mu włosy. Radzę podchodzić do każdego i budzić je delikatnie czułym dotykiem.
 •  Jeśli twój czterolatek ciągle pyta: „Dlaczego konik polny skacze?” (albo zadaje inne podobne pytanie, na które nie ma odpowiedzi) za każdym razem odpowiadaj tak samo. Nigdy nie zniechęcaj dziecka do zadawania pytań, chociaż w przypadku pytań trudniejszych odpowiedź, być może, będziesz musiał odłożyć na później.
 •  Kiedy musisz upomnieć dziecko za złe zachowanie, rób to stanowczo, zdecydowanie i za każdym razem podobnie: „Jaś, nie wolno ci bić siostry. Usiądź spokojnie, w tej chwili. Będziesz siedział dopóty, dopóki nie przeprosisz siostry i nie powiesz, jak rozwiązywać nieporozumienia bez bicia”.

Zastanów się spokojnie nad tym, na ile twoje zachowanie jest przewidywalne dla twoich dzieci. A może trzeba coś zmienić? Jeśli tak, nie wahaj się tego uczynić.

 

3. W wyważony sposób okazuj aprobatę i dezaprobatę

 

Faktem jest, że dziecko nie uwierzy w aprobatę rodzica, jeżeli ten nigdy nie wyraża zdrowej dezaprobaty. Jeśli dzieci są nauczone, że istnieją granice i przekonują się, że muszą je respektować, zachowują się odpowiednio, dzięki czemu mają szansę odkryć smak zasłużonej aprobaty ze strony innych. Jak bardzo przyczynia się to do budowania poczucia własnej wartości!

OSIĄGNIĘCIE PRZEDSZKOLA

DOBRA  PRAKTYKA  PEDAGOGICZNA

W czerwcu 2018 roku nasze Przedszkole wzięło udział w konkursie pod nazwą „Szlak Gospodarstw Województwa Śląskiego”, skierowanym do dzieci i uczniów naszego województwa, a zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.

Celem konkursu była popularyzacja zajęć edukacyjnych dla dzieci w gospodarstwach edukacyjnych, promocja edukacji pozaszkolnej oraz propagowanie i realizowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Nagrodą w konkursie był 3 godzinny pobyt grupy dzieci na terenie wybranego gospodarstwa edukacyjnego wraz z udziałem w warsztatach edukacyjnych.      Warunkiem udziału w warsztatach było stworzenie i wysłanie hasła, które miało nawiązywać do działalności Stowarzyszenia, i które miało przekonać Organizatora konkursu do zakwalifikowania placówki do bezpłatnego udziału w warsztatach edukacyjnych.

Wybrany przez dyrektora koordynator konkursu, Pani Elżbieta Opuchlik, zgłosiła udział Przedszkola w konkursie, wysyłając stworzone przez nią i dzieci hasło „Polska żywność – samo zdrowie, skąd się bierze – a kto to wie? Jak chcesz wiedzieć – prosta droga, udaj się do Przybynowa.”

W wyniku weryfikacji zgłoszeń z hasłami Organizator wyłonił placówki, wśród których było również nasze przedszkole. Koordynatorka konkursu, z listy dostępnych gospodarstw i oferty prowadzonych warsztatów, wybrała Przybynów i warsztaty pod nazwą „Co z tego będzie, gdy kura na grzędzie?”. Zajęcia zostały zrealizowane w dniu 02.10.2018.