Osiągnięcia

CERTYFIKAT ZDROWIA DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

Przez 3 długie lata pracowaliśmy nad uzyskaniem Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie. Udało się! Przyjęto nas do Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. 

10 maja 2019 roku z rąk Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie – Tomasza Wojtasika  otrzymaliśmy CERTYFIKAT  Nr 458/12-2018. Jest to bardzo duże osiągnięcie całej społeczności przedszkolnej – nauczycieli – dzieci – pracowników obsługowych przedszkola oraz naszych rodziców.

Staramy się  aby  dzieci  codziennie  próbowały i jadły  zdrowe  i urozmaicone  produkty żywnościowe.  Preferujemy dużo warzyw, owoców, ziół i naturalnych przypraw. Unikamy soli i cukru.

Chcemy aby dzieci z naszego przedszkola wyniosły zdrowe nawyki żywieniowe.

 

 

DOBRA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA III

DOBRA  PRAKTYKA  PEDAGOGICZNA

 Nazwa i adres placówki

Przedszkole nr8

  1. Wierzbowa 8

42-400 Zawiercie

e-mail

przedszkolenr8@onet.pl

telefon

326722335

 Imię i nazwisko dyrektora placówki

mgr Krystyna Koczur

 Imię i nazwisko autorek pomysłu

mgr Wanda Bochenkiewicz

mgr Elżbieta Opuchlik

mgr Katarzyna Celejowska

 Temat pomysłu:

,,Podaj rękę starszy przyjacielu – do zabawy spieszmy się”

 Rzeczowy opis realizacji pomysłu

Nauczycielki zostały zainspirowane przez panią Dyrektor Krystynę Koczur, która nawiązała współpracę z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej ,,Porozumienie bez barier” i Firmą szkoleniową ,,Edu-Tera”, które realizują program ,,Oswajanie starości”. Program dedykowany jest dyrektorom, nauczycielom, seniorom, rodzicom oraz dzieciom przedszkolnym. Zostało zorganizowane szkolenie w ramach fundacyjnego programu ,,Starość zaczyna się już…w przedszkolu”, wpisujące się w profilaktykę starzenia się i włączanie seniorów w życie ich wnuków a naszych przedszkolaków. Cel jest szczytny więc postanowiłyśmy przystąpić do projektu, który wydał nam się ciekawy i realizujący bardzo ważne aspekty w wychowaniu dzieci – szacunek i zrozumienie dla osób starszych, tolerancję, akceptację, empatię i integrację z bliskimi, jak również korzystanie z ponad czasowych wartości, których brakuje młodym i młodszym.

Naszym podstawowym celem podczas realizacji programu jest włączenie seniorów w życie ich wnuków, zauważanie i korzystanie przez dzieci z ponadczasowych wartości takich jak: prawda, szacunek, uczynność, opiekuńczość, miłość. Chciałybyśmy wzbudzić w młodym pokoleniu właściwe postawy wobec starości i przywrócić jej godność oraz właściwe miejsce w rodzinie. Chcemy pokazywać osoby starsze przez pryzmat ich doświadczeń i kompetencji, chcemy zmniejszyć ,,bariery międzypokoleniowe”.

Realizację projektu rozpoczęłyśmy się w kwietniu 2015r. napisaniem planu działań edukacyjnych do programu i kontynuujemy go do chwili obecnej. Projekt zaplanowałyśmy do czerwca 2016r. Ale już widzimy, że będzie nam towarzyszył przez następne miesiące i lata szkolne.

Zaangażowani do tej pory zostali pracownicy Firmy Asocjacyjno Edukacyjno-Terapeyutycznej Edu-Tera, Babcie i Dziadkowie naszych przedszkolaków, seniorzy z okolic naszego przedszkola, zespóły Kół Gospodyń Wiejskich z  Kromołowa,  Rokitna-Szlacheckiego, Niegowonic, Ciągowic, nauczycielka Religii, Wodzirej prowadzący bal karnawałowy, pracownicy i pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu, ratownicy WOPR, nauczyciel i uczniowie Zespołu Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach, nauczycielki uczestniczące w projekcie;

Zaangażowane środki materialne to: serduszka, kwiatuszki i wierszyki dla seniorów, pomoce dydaktyczne podczas uroczystości i warsztatów szkoleniowych – ilustracje, sprzęt nagłaśniający, suszki i rośliny konieczne do wykonania palm wielkanocnych, rekwizyty konieczne podczas balu karnawałowego i podczas zajęć dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy oraz stosowania zasad bezpieczeństwa i inne.

Procesy to wszystkie podejmowane działania wymienione w punkcie o zaangażowanych środkach osobowych i materialnych czyli szkolenie, obchody Święta Babci i Dziadka, wspólne zabawy i czytanie bajek przez  najstarszych członków naszych rodzin, rozdawanie serduszek i kwiatów starszym mieszkańcom naszego osiedla, zorganizowanie Wiosennego Koncertu Piosenki Ludowej dla Babć i Dziadków, wspólne robienie palm wielkanocnych, zorganizowanie zajęcia z języka angielskiego wspólnego dla Babci, Dziadka i wnuczka, występy w Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu dla jego mieszkańców, wycieczka do Planetarium, warsztaty szkoleniowe ,,Bezpieczni z Babcią i Dziadkiem” i inne.

 Wymierne efekty, rezultaty, następstwa i skutki pomysłu

Na podstawie rozmów z dziećmi, Babciami i Dziadkami oraz przypadkowo spotkanymi seniorami  podczas akcji ,,Serduszko i Kwiatek dla seniora i seniorki” a także na podstawie obserwacji zachowań wymienionych osób i zachowań dzieci wobec osób starszych stwierdzono efekty pomysłu:

-miłe zaskoczenie, zadowolenie, radość, uśmiech i słowa aprobaty u osób obdarowanych serduszkami i kwiatkami;

-zainteresowanie Babć i Dziadków organizowanymi warsztatami, zabawami, zajęciami, uroczystościami, koncertami, wycieczkami i liczne przybywanie oraz współpraca i zadowolenie podczas tych przedsięwzięć – żarty, śmiech, dowcipy;

-duża radość dzieci i zaangażowanie podczas wspólnej pracy i zabawy ze swoimi bliskimi oraz chęć pochwalenia się zdolnościami i zainteresowaniami Babć i Dziadków, radość z możliwości docenienia najbliższych, zadowolenie z możliwości występowania przed ludźmi starszymi i chorymi;

Myślę jednak, że najbardziej będzie to procentowało w przyszłości jeżeli wychowamy pokolenie szanujące ludzi starszych i chorych, mające właściwe nastawienie do wieku i choroby, oswojone ze starością i z właściwym punktem spojrzenia na doświadczenie i kompetencje osób starszych i chorych.

 Wnioski

  1. Realizacja założeń projektu ,,Starość zaczyna się już…w przedszkolu” jest istotnym elementem w procesie wychowania pokolenia empatycznego, szanującego wiek dojrzały i chorobę
  2. Małe dzieci powinny znać wartości, które przekazują mu nie tylko Rodzice ale także Dziadkowie i Babcie, powinny znać swoje korzenie i mieć swoją rodzinną historię, gdyż pozwala to pozytywnie widzieć świat i mieć niezłomne zasady moralne szanujące każdego człowieka

 Plany dotyczące pomysłu

Systematyczne angażowanie Babć, Dziadków i innych seniorów do wydarzeń przedszkolnych, współpraca z pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu – organizowanie występów, obdarowywanie ich drobnymi  upominkami, współpraca z Uniwersytetem III wieku w Zawierciu – warsztaty plastyczne, spotkania z bajką, zapraszanie na uroczystości przedszkolne, organizowanie akcji promujących przedszkole w najbliższej okolicy i sprawiających, że pamiętamy o seniorach.

 Uzasadnienie – dlaczego pomysł warto naśladować?

Pomysł jest warty naśladowania gdyż uczy i wychowuje oraz pielęgnuje wartości rodzinne, wpaja podstawowe zasady moralne, które powinny być kultywowane wśród dzieci, rozwija zrozumienie, akceptacje i tolerancję dla innych i słabszych, uczy empatii i umiejętności zrozumienia dla uczuć i odczuć drugiej osoby, pozwala oswoić się ze starością i chorobą, integruje rodzinę, wzbudza szacunek dla starości, pozwala dzieciom poznać ich historię i tożsamość, ich miejsce na ziemi wśród najbliższych

 Przeszkody, które trzeba pokonać

W zasadzie nie widzimy przeszkód, należy jedynie podejść z uśmiechem i serdecznością do osób starszych, wzbudzając ich zaufanie i zainteresowanie tematem, angażować je w życie przedszkola bez nacisku i pozwolić im działać w ulubionych dziedzinach – czy to będą zajęcia plastyczne, czy eksponowanie umiejętności muzycznych, czy wspólne zabawy, wycieczki i spacery lub muzykowanie.

 Błędy, których należy unikać

Zbytnia natarczywość w działaniu, narzucanie swojej woli, zbyt częste angażowanie tych samych seniorów, działanie wbrew woli zainteresowanych.

Imienne podpisy autorek pomysłu oraz dyrektora placówki

Krystyna Koczur – dyrektor przedszkola/nauczyciel

Wanda Bochenkiewicz – nauczyciel/wychowawca

Elżbieta Opuchlik – nauczyciel/wychowawca

Katarzyna Celejowska – nauczyciel/wychowawca

DOBRA PRAKTYKA II

Nazwa szkoły/placówki – Przedszkole Nr 8 ul. Wierzbowa 8 42-400 Zawiercie,

Tel. 32 67 22 335

e-mail przedszkolenr8@onet.pl

Opisywane kryterium- „Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego”

Kontakt w sprawie wymiany doświadczeń – nauczyciel Agnieszka Kudra

Tytuł: „Książka przyjacielem Bajkoludka”.

Spośród wszystkich działań naszego przedszkola jedno jest specyficzne, wyróżniające placówkę w środowisku lokalnym. To działanie skoncentrowane na wychowawczym obcowaniu dzieci z dziełami literatury pięknej. Jako placówka posiadająca swoją nazwę – „Bajkoludki”, a także logo i hymn związany z nazwą, organizujemy wiele akcji i imprez, które budzą motywację czytelniczą, przygotowują dziecko do tego, aby w przyszłości stało się dojrzałym, zdolnym świadomie wybierać i oceniać książkę, aby mogło obcować z dziełem literackim w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

  1. Cel działania

Celem naszych działań jest wychowanie dziecka otwartego, wrażliwego na piękno literatury i język ojczysty.

Przedszkole posiada nazwę „Bajkoludki”. Nadanie nazwy poprzedziły wieloletnie działania związane z propagowaniem czytelnictwa:

Opracowany prze nauczycielkę naszego przedszkola program edukacji literackiej „Będę czytelnikiem” motywuje nas do realizacji różnorodnych działań.

Ważną planowaną coroczną uroczystością jest cykliczny, miejski konkurs czytelniczy organizowany przez naszą placówkę od 2003roku pt: „Czy znasz te bajki”. Nasza inicjatywa spotyka się z dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony środowiska lokalnego.

Wykorzystujemy zdolności i talent literacki nauczycieli naszego przedszkola do oprawy literackiej spektakli bajkowych, uroczystości przedszkolnych. Dokładamy wszelkich starań, aby występy naszych dzieci uświetniały uroczystości przedszkolne i spotkania z klasami młodszymi ze szkoły podstawowej.

Wprowadziliśmy codzienny rytuał czytania dzieciom przez nauczycieli. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” do przedszkola zapraszamy „czytających gości”. Są to różne osoby (rodzice , dziadkowie, urzędnicy państwowi oraz osoby ze środowiska lokalnego reprezentujące różne zawody ), które pragną urozmaicić bajkoludkom poznanie coraz to nowych książek.

Zapoznajemy dzieci z twórczością autorów literatury dla dzieci poprzez spotkania autorskie z pisarzami, w szatni przedszkola systematycznie pojawiają się prace plastyczne przedszkolaków ilustrujące wybraną bajkę.

Systematycznie uczestniczymy w spektaklach teatralnych na terenie przedszkola oraz wyjeżdżamy na spektakle do teatrów w województwie śląskim.

Zaaranżowaliśmy przestrzeń do czytania tak, aby zachęcić dzieci do codziennego sięgania po książkę: samodzielne czytanie bajek rówieśnikom przez dzieci szczególnie uzdolnione.

Ponadto dzieci dzieciom opowiadają bajki swojego autorstwa oraz tworzą książki rysunkowe.

Rozwijamy artyzm dziecka wyzwalając twórcze postawy, wrażliwość estetyczną dziecka i rozwój intelektualny.

Prowadząc korespondencję urzędową wykorzystujemy i posługujemy się własnym logiem.

Wszystkie uroczystości przedszkolne wewnętrzne i zewnętrzne rozpoczynamy hymnem przedszkolnym o treściach literackich.

  1. Rady i przestrogi

Organizujemy systematyczne kiermasze książek na terenie przedszkola, w ten sposób rodzice mają okazję zakupu tanich książek dla dzieci o różnorodnej treści.

Współpracujemy z Biblioteką Miejską, która doposaża księgozbiór przedszkolny a także z Księgarnią Edukacyjną.

Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń ze strony mediów i dlatego też wprowadzamy dzieci w świat literatury pięknej. Przestrzegamy przed bajkami nieedukacyjnymi wywołującymi przemoc, agresję, zachwianie poczucia bezpieczeństwa. Eliminujemy utożsamianie się z negatywnymi wzorcami osobowymi.

  1. Sposoby upowszechniania

Działania przedszkola upowszechniane są poprzez stronę internetową przedszkola, stronę Urzędu Miasta, pocztę e-mail, prasę lokalną, kąciki dla rodziców w przedszkolu, współpracę z różnymi placówkami oświatowymi: przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami na terenie miasta, a także poprzez prezentację prac dziecięcych w Miejskim Ośrodku Kultury. Nasze działania upowszechniamy także poprzez uroczystości przedszkolne, zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte dla rodziców i konsultacje.

Pomysłem i zamiarem na upowszechnianie naszych przedszkolnych inicjatyw związanych z propagowaniem wśród najmłodszych dzieci czytelnictwa jest także:

Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Czy znasz te bajki” o zasięgu powiatowym na terenie zaprzyjaźnionego z nami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu, który może pomieścić więcej startujących drużyn. Celem naszym jest włączenie dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.

Opracowanie i wydanie zbioru wierszy i rymowanek o tematyce naszego przedszkola „Bajkoludki” z ilustracjami w wykonaniu dzieci przedszkolnych.

Zorganizowanie na stronie Internetowej naszego przedszkola konkursu plastycznego o zasięgu powiatowym. Do zaproponowanych przez nauczycieli utworów literackich dzieci wykonają ilustracje. Najlepiej ocenione prace zostaną umieszczone w kalendarzu plastycznym.

OSIĄGNIĘCIE PRZEDSZKOLA

DOBRA  PRAKTYKA  PEDAGOGICZNA

W czerwcu 2018 roku nasze Przedszkole wzięło udział w konkursie pod nazwą „Szlak Gospodarstw Województwa Śląskiego”, skierowanym do dzieci i uczniów naszego województwa, a zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.

Celem konkursu była popularyzacja zajęć edukacyjnych dla dzieci w gospodarstwach edukacyjnych, promocja edukacji pozaszkolnej oraz propagowanie i realizowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Nagrodą w konkursie był 3 godzinny pobyt grupy dzieci na terenie wybranego gospodarstwa edukacyjnego wraz z udziałem w warsztatach edukacyjnych.      Warunkiem udziału w warsztatach było stworzenie i wysłanie hasła, które miało nawiązywać do działalności Stowarzyszenia, i które miało przekonać Organizatora konkursu do zakwalifikowania placówki do bezpłatnego udziału w warsztatach edukacyjnych.

Wybrany przez dyrektora koordynator konkursu, Pani Elżbieta Opuchlik, zgłosiła udział Przedszkola w konkursie, wysyłając stworzone przez nią i dzieci hasło „Polska żywność – samo zdrowie, skąd się bierze – a kto to wie? Jak chcesz wiedzieć – prosta droga, udaj się do Przybynowa.”

W wyniku weryfikacji zgłoszeń z hasłami Organizator wyłonił placówki, wśród których było również nasze przedszkole. Koordynatorka konkursu, z listy dostępnych gospodarstw i oferty prowadzonych warsztatów, wybrała Przybynów i warsztaty pod nazwą „Co z tego będzie, gdy kura na grzędzie?”. Zajęcia zostały zrealizowane w dniu 02.10.2018.