Krystyna Koczur

Zabawy z ulubionymi kolegami i koleżankami

BARDZO LUBIMY ĆWICZENIA NA SALI GIMNASTYCZNEJ

Promujemy sport i rekreację wśród naszych dzieci

Pierwsze zajęcia na ściance wspinaczkowej cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców.

OGŁOSZENIA DLA RODZICÓW

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9)  Informujemy Rodziców, że w dniu 17 czerwca  2015r. o godz. 17.00 odbędą się w przedszkolu zebrania grupowe podsumowujące pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą z dziećmi  za rok szkolny 2014/2015.

Serdecznie zapraszamy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8)  Informujemy Rodziców, że w dniach 25 i 26 maja 2015r.  będą montowane nowe drzwi do kolejnych pomieszczeń przedszkolnych

(w godzinach popołudniowych).

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7)  WAŻNA  INFORMACJA – prosimy Rodziców aby do 30 maja 2015r.  zgłosili  do   pani intendentki przedszkola, które dzieci  i do którego przedszkola będą chodziły podczas dyżuru wakacyjnego. Wykaz przedszkoli dyżurujących podczas wakacji wywieszony jest  na drzwiach wejściowych do naszego przedszkola.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6)    Informujemy, że w dniu  4 maja 2015r. odbędzie się w Przedszkolu Nr 8  o godzinie 17.30  ZEBRANIE  RADY  RODZICÓW,  TRÓJEK  KLASOWYCH  I  GRONA  PEDAGOGICZNEGO.  Obecność obowiązkowa.  SERDECZNIE  ZAPRASZA  PRZEWODNICZĄCA  RADY  RODZICÓW.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5)    Informujemy Rodziców, że we wszystkich salach zabaw i zajęć  trwa  (od 9 kwietnia 2015r.) montowanie dodatkowych lamp oświetleniowych w celu doświetlenia stolików, przy których  pracują dzieci (prace trwają w godzinach popołudniowych)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 4)  Zapraszamy  Rodziców na zebrania grupowe podsumowujące pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą  z dziećmi w I półroczu roku szkolnego 2014/2015.  Zebrania odbędą się w dniu 29 stycznia 2015r. o godz. 17.00 w przedszkolu. Obecność obowiązkowa jednego z Rodziców  dziecka lub Opiekuna.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3)  Informujemy zainteresowanych Rodziców, że zajęcia dodatkowe dla  naszych dzieci na basenie w hotelu Villa Verde w

Zawierciu    od dnia 08.12.2014r. odbywają się w każdy poniedziałek  o godzinie 17.00.

Instruktorzy proszą o wcześniejsze zgłaszanie do nich nieobecnych na zajęciach dzieci.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2)   Informujemy wszystkich Rodziców, że nasze przedszkole od 1 września 2014 roku przystąpiło do ogólnopolskiego projektu Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Realizacja projektu  będzie dla całej społeczności przedszkolnej (dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz partnerów przedszkola ) okazją do zdobywania nowych i ciekawych doświadczeń związanych ze zdrowiem oraz okazją do  dalszego rozwoju zawodowego nauczycieli.  Po zakończeniu realizacji projektu,  odbędzie się uroczyste wręczenie przedszkolu   Certyfikatu  Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Zapraszamy wszystkich Rodziców do współpracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1)   Informujemy Rodziców, że w dniu 02.09.2014r. (wtorek)  w przedszkolu o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla Rodziców.  Serdecznie zapraszamy.

ROK  SZKOLNY  2014/2015

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

16)   Przypominamy  Rodzicom, którzy zapisali dziecko na dyżur wakacyjny, że w pierwszym dniu pobytu dziecka – należy u intendenta przedszkola wypełnić kartę przyjęcia oraz uiścić opłatę za zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu lipcu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15)  INFORMUJEMY  RODZICÓW,  ŻE  W  PRZEDSZKOLU  SĄ  DO  ODEBRANIA   TABLA    DLA  DZIECI,  KTÓRE  ODESZŁY  DO  SZKOŁY.   ZAPRASZAMY  W  GODZINACH  PRACY  PRZEDSZKOLA.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

14)  INFORMUJEMY  RODZICÓW, ŻE W DNIU 12 CZERWCA 2014r.  O GODZ. 17.00  W PRZEDSZKOLU  ODBĘDĄ SIĘ  ZEBRANIA  PODSUMOWUJĄCE  PRACĘ  PRZEDSZKOLA  ZA  ROK  2013/2014.  SERDECZNIE  ZAPRASZAJĄ  NAUCZYCIELE  POSZCZEGÓLNYCH  GRUP.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13)   Informujemy Rodziców, że w dniu 11 czerwca  2014r  odbędzie się w przedszkolu  Rada Pedagogiczna  z  wizytatorami Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Sosnowcu, podsumowująca  przeprowadzoną ewaluację na temat:  „Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego”.  Rodzice zostaną zapoznani z  opracowanym przez wizytatorów raportem.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12)   INFORMUJEMY  ZAINTERESOWANYCH  RODZICÓW,  ŻE  DNIA  25  CZERWCA  ODBĘDZIE  SIĘ  W  PRZEDSZKOLU  „DZIEŃ  OTWARTY”  DLA  NOWO  PRZYJĘTYCH   DO  PRZEDSZKOLA  DZIECI  OD  01.09.2014R.                                    SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  OD  GODZ.  10.00

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11)   Informujemy Rodziców , że  w dniach  2,3, 5 czerwca 2014r. w naszym przedszkolu prowadzone będzie

                   badanie na temat:” Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego” – przez Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10)     „RODZINNA  MAJÓWKA”  zapraszamy wszystkich na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 26.05.2014r. (poniedziałek)

Przebieg festynu:

12.00 – 12.30   otwarcie festynu

12.30 – 13.30  występy artystyczne dzieci poszczególnych grup wiekowych z okazji Dnia Mamy i Taty

13.30 – 18.00  zabawy, gry, konkursy i atrakcje na terenie ogrodu przedszkolnego.

Serdecznie zapraszamy   także mieszkańców  Osiedla  wraz z dziećmi, które nie uczęszczają do naszego przedszkola.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9) Informujemy, że w dniu 28 kwietnia (poniedziałek) o godz. 17.00 w Przedszkolu odbędzie się zebranie  Rady Rodziców (Zarządu, Trójek klasowych i Rady Pedagogicznej).  Serdecznie zapraszamy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8)  Zawiadamiamy Rodziców, że z uwagi na małe zainteresowanie zajęciami na ściance wspinaczkowej –  zajęcia zostały zawieszone od miesiąca marca !!!!!!!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7)  Informujemy wszystkich zainteresowanych Rodziców, że nasze przedszkole w miesiącu lipcu 2014 roku  pełni dyżur wakacyjny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Warunkiem uczęszczania dziecka będzie wpłacenie odpłatności  u pani intendentki przy zapisie  dziecka – za cały miesiąc z góry

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.  Informujemy  „Nowych”  Rodziców dzieci , że od dnia 03.03.2014r. rozpoczęły się zapisy do naszego przedszkola. Wypełniony wniosek z dołączonymi załącznikami prosimy składać w przedszkolu do dnia 14.03.2014r.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Informujemy Rodziców, że od dnia 20 stycznia 2014r. do 02.02.2014r.  w Województwie Śląskim trwają ferie zimowe.

Przedszkole w tym okresie pracuje. W przypadku mniejszej ilości dzieci, prowadzone będą dyżury.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Informujemy Rodziców, że w ramach zajęć dodatkowych nauczyciele przedszkolni i specjaliści prowadzą z dziećmi ( po realizacji          podstawy programowe)j bezpłatne zajęcia w ramach pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Prosimy o zapoznanie się z    harmonogramem zajęć u nauczycieli poszczególnych grup.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Informujemy Rodziców, że od 10 grudnia 2013r rozpoczynamy zajęcia dodatkowe dla dzieci 6 letnich z podstaw informatyki komputerowej.

Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej Nr6 w Zawierciu  w każdy wtorek w godzinach od  14.10 do 14.40

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Informujemy Rodziców, że  od dnia 8 grudnia 2013r rozpoczęły się zajęcia dodatkowe  dla wszystkich chętnych dzieci przedszkolnych z gier i zabaw wodnych (kula wodna, zjeżdżalnia, „poławianie skarbów wodnych”). Zajęcia prowadzą ratownicy wodni.  Zajęcia odbywać się będą w każdą niedzielę w Parku Wodnym Villa Verde w Zawierciu w godzinach:

  • I grupa  od 14  do 15
  • II grupa od  15 do 16

Prosimy Rodziców o  zgłaszanie się  do dyrektora i   nauczycieli grup  po zniżkowe  karnety  wstępu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.  Informujemy Rodziców, że od dnia 2 grudnia rozpoczęły się  dla naszych dzieci zajęcia dodatkowe –  sportowo-rekreacyjne na ściance wspinaczkowej w ramach promocji sportu i rekreacji wśród dzieci. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy wspinaczki  i ratownicy medyczni WOPR w każdy poniedziałek w godzinach od 16 do 17.30 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adaptacja 3-latka

ADAPTACJA DZIECKA 3 LETNIEGO W PRZEDSZKOLU
Dla 3 letniego dziecka moment pójścia do przedszkola to istotny przełom, który odbija się na jego dalszym życiu. Jest to niewątpliwie sytuacja budząca silne emocje. Dziecko czuje się wyrwane z rodzinnego układu, który gwarantuje mu poczucie stabilności i rozumienia tego, co się wokół niego dzieje. Maluch z dnia na dzień zostaje wrzucony w nieznane środowisko.
Adaptację ułatwia:
1. racjonalne podjęcie decyzji o zapisaniu dziecka do przedszkola,
2. pozytywne myślenie o placówce (zaufanie do personelu),
3. wcześniejsze poznanie placówki przez dziecko,
4. dostarczenie dziecku, w okresie poprzedzającym pójście do przedszkola, doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi                                ( nieobecność mamy),
5. umożliwianie kontaktów z innymi dziećmi,
6. usamodzielnianie dziecka,
7. jasne ustalenie reguł i zasad funkcjonowania w rodzinie i w przedszkolu oraz konsekwencja w ich przestrzeganiu,
8. stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki ( krótki czas pobytu w pierwszych dniach),
9. akceptacja dziecka i rozumienie jego stresu,
10. wspieranie malucha, okazywanie spokoju, stwarzanie poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania,
11. przebywanie z dzieckiem po odebraniu z przedszkola ( czas tylko dla niego),
12. ujednolicenie rytmu życia w przedszkolu i w domu.

Adaptację utrudnia:
1. niepewność decyzji rodziców o oddaniu dziecka do przedszkola,
2. brak zaufania do placówki wyrzuty sumienia, niepokój, lęk, poczucie zagrożenia, nieznajomość placówki, brak jasnych reguł,                      zmienność,
3. traktowanie dziecka przedmiotowo,
4. brak doświadczeń społecznych malucha w kontaktach z innymi dorosłymi i dziećmi,
5. nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą,
6. „złe” przyzwyczajenia dziecka ( zasypianie z dzieckiem ),
7. „ rzucenie na głęboką wodę”- pełny wymiar godzin, pośpiech, zdenerwowanie, spóźnianie się – brak czasu dla dziecka,
8. brak zrozumienia dla trudnych zachowań dziecka – obrażanie się na dziecko, odrzucenie.
Udany start dziecka w przedszkolu jest efektem współdziałania wszystkich podmiotów tego procesu, a więc dziecka, jego rodziny, pracowników przedszkola ( kadry pedagogicznej i personelu pomocniczego), otoczenia społecznego ( grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego). Budowanie dobrych relacji uwzględniających potrzeby obu stron nie jest procesem łatwym, ani szybkim, jednak przez wypracowanie bliskich i stałych form kontaktu korzyści mogą czerpać obydwie strony.
Wspólna troska o dobro dziecka, wzajemne zrozumienie i współpraca wyżej wymienionych środowisk powinny być gwarantem sukcesu.

 

DZIECKO NADPOBUDLIWE

Co to znaczy „nadpobudliwe”, słowo to oznacza „nadmierną pobudliwość”, która może dotyczyć wielu rzeczy, np. dziecko łatwo się denerwuje, płacze, jest nadmiernie wrażliwe, bardzo agresywne, przeciwstawiające się każdemu poleceniu rodzica lub nauczyciela, mające stałe konflikty z kolegami. W Polsce w ostatnich latach używano następujących terminów nadpobudliwości:
• Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
• Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
• Zespół hiperkinetyczny wieku dziecięcego
• Zespół nadruchliwości
• Deficyt uwagi
• „Nadruchliwość” dziecięca
• Niespokojne dzieci
Obecnie w piśmiennictwie światowym oficjalnie używa się nazwy ADHD czyli „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi”
Czym jest nadpobudliwość psychoruchowa?
Tak rozumiana nadpobudliwość jest pewną stała cechą dziecka, która może oczywiście zmienić się w miarę jak ono dorasta. Może być różnie wyrażona w zależności od sytuacji. Trzy grupy objawów są charakterystyczne dla nadpobudliwości to: nasilone zaburzenia uwagi, czyli niemożność jej skoncentrowania, nadmierna impulsywność, nadmierna ruchliwość.
Jak pomóc?
Rozmowa i współpraca z rodziną są podstawą rozpoznania i leczenia. Dlatego też, przed postawieniem rozpoznania, lekarz powinien uzyskać informacje od nauczyciela znającego pacjenta dłużej niż pół roku. Pomoże psychiatra dziecięcy, psycholog, pediatra lub lekarz rodzinny, neurolog.
Zwykle pierwszym lekarzem do którego rodzice zgłaszają się po pomoc jest pediatra – powinien on rozpoznać ADHD i wykluczyć inne przyczyny zaburzeń uwagi. Warto poszukać pomocy u psychiatry dzieci i młodzieży lub psychologa, pamiętajcie jednak, że każdy z nich może zaoferować inny zestaw pomocy. Zanim pójdziecie do lekarz dobrze przygotujcie się do rozmowy. Warto zasięgnąć informacji u innych rodziców dzieci z podobnymi problemami, gdzie udało im się znaleźć najlepszą opiekę. Zawsze trzeba zadawać dużo pytań. Nie wychodźcie z gabinetu jeśli nie poznaliście odpowiedzi na nurtujące Was wątpliwości.

 

DYSLEKSJA

Dysleksja objawia się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci, które nie powinny mieć z taką nauką problemów – są normalnie rozwinięte intelektualnie, nie mają żadnych poważnych wad wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych, są otoczone w szkole prawidłową opieką dydaktyczną i nie są zaniedbane środowiskowo.
Dysleksja nie jest chorobą, którą można wyleczyć. Dyslektykiem jest się na całe życie. Dziecko z problemem dysleksji powinno korzystać z terapii pedagogicznej, czyli zajęć kompensacyjno-korekcyjnych. Im wcześniej terapia się zacznie, tym lepiej dla dziecka.
Pierwsze objawy dysleksji powinny zostać wykryte przez nauczycieli już przedszkolu, a dziecko powinno otrzymać stosowną pomoc tj. powinno zostać poddane diagnozie a następnie terapii. Dzieci ze stwierdzoną dysleksją mogą się ubiegać o opinię o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych do dysfunkcji ucznia
Jeśli dysleksja zostanie wcześnie wykryta i zdiagnozowana, to można jej przeciwdziałać poprzez dostosowane dla dziecka zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Takie zajęcia polegają na usprawnianiu zaburzonych funkcji wzroku, słuchu i ruchu, przy pomocy różnych ćwiczeń. Wiele z nich można, a wręcz należy, wykonywać z dzieckiem samemu w domu, jednak ich dobór powinien być doradzony przez specjalistę – terapeutę.
Jeżeli przedszkole, do którego uczęszcza Państwa dziecko nie zatrudnia specjalisty, to należy udać się z dzieckiem do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Proszę pamiętać, że tam specjaliści udzielają bezpłatnej pomocy, lecz mają ograniczoną liczbę miejsc.
Rodzicu nie zwlekaj, jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku!

PODZIĘKOWANIA DLA PRZYJACIÓŁ I PARTNERÓW NASZEGO PRZEDSZKOLA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12)  Bardzo  serdecznie dziękujemy za  nieocenioną pomoc w poszukiwaniu sponsoringu na Uroczystość 60 – lecia istnienia Przedszkola Nr 8:

– Pani Małgorzacie Janas – mamie naszego Ignasia

– Pani Wandzie Krzykawskiej – intendentce naszego przedszkola

– Pani Agnieszce Karpińskiej – mamie naszego Cypriana

– Pani Wandzie Bochenkiewicz – nauczycielce naszego przedszkola

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11)  Serdecznie  dziękujemy  Rodzicom  grup   I  II  III i   IV  za  zaangażowanie,  drobne podarunki w postaci książeczek, artykułów papierniczych, ozdób świątecznych, kserówek, za wykonywanie pomocy dydaktycznych w postaci  różnorodnych rysunków  do tematyki zajęć z dziećmi za prace plastyczne wykonywane razem z dzieckiem w domu na organizowane przez przedszkole konkursy  oraz  systematyczną  i dobrowolną pomoc  płynącą  z potrzeby serca  na rzecz swojej grupy i  naszej placówki przedszkolnej:  DZIĘKUJEMY 

– Pani Ewelinie Czarneckiej – mamie naszej Oliwii

– Pani Agnieszce Windys-Pałce – mamie naszego Hubert

– Pani Katarzynie Drewnowicz – mamie naszej Darii

– Pani Magdalenie Pająk – mamie naszej Olgi

– Pani Iwonie Kot – mamie naszej Niny

– Pani Oldze Rok – mamie naszego Huberta

– Pani Agnieszce Rasztabidze – mamie naszego Aleksandra

– Pani Annie Kurzak – mamie naszej Natalki

– Pani Agnieszce Batinić- Karpińskiej – mamie naszego Cypriana

– Pani Justynie Sętkowskiej – mamie naszej Zosi

– Pani Katarzynie Turlej – mamie naszej Basi

– Pani Agnieszce Burgberger – mamie naszej Poli

– Pani Jolancie Daneckiej – babci naszych dziewczynek Olgi  i Oliwii

– Pani Marcie Mrozińskiej – mamie  naszego Olafa

– Pani Ewie Fabrycy – mamie naszej Julii

Pani Katarzynie Windys – mamie naszej Tosi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10)  Składamy serdeczne podziękowania wszystkim  naszym  Rodzicom za piękne, ciekawe, kolorowe i bardzo wiosenne przebrania  wykonane dla dzieci z okazji powitania  w przedszkolu  Pierwszego  Dnia Wiosny w dniu 20 marca 2015r.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9)   Serdecznie dziękujemy  Rodzicom dzieci i ich rodzinom  za przygotowanie słodkich poczęstunków świątecznych na spotkania choinkowo-wigilijne, za przepiękne stroje ” Jasełkowe” dla dzieci oraz za podarowanie świątecznych dekoracji i stroików, które przyozdobiły  sale i korytarze naszego przedszkola.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8)   Składamy podziękowania dla wszystkich Rodziców za przepiękne stroje górnicze, własnoręcznie wykonane czapki górnicze i wianuszki  barbórkowe,  w których  dzieci  występowały dla  zaproszonych gości – górników.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7)  Dziękujemy Państwu Agnieszce i Grzegorzowi Burgberger (rodzicom nasze Poli)  za  systematyczne sponsorowanie na rzecz przedszkola różnorodnych artykułów dekoracyjnych, wykorzystywanych przez dzieci i nauczycieli do prowadzenia zajęć.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6)  Składamy serdeczne podziękowania dla Pani Jolanty Daneckiej – (babci naszej Olgi i Oliwi ) za sponsorowanie do grup przedszkolnych własnoręcznie wykonywanych pomocy dydaktycznych do zajęć.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5)   Cała społeczność przedszkolna składa serdeczne podziękowania Panu Mariuszowi  Witkowicz (tacie naszej Julii) oraz Panu Janowi Witkowicz (dziadkowi naszej Julci)  za  zasponsorowanie  dzieciom z grup:  II, III i IV bezpłatnego dowozu autokarowego  do Teatru „Zagłębia”  do Sosnowca.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4)   Podziękowania kierujemy do Rodziców grup: II i III za zorganizowanie  upominków i słodkiego poczęstunku dla dzieci z okazji : „Pasowania na Przedszkolaków”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3)   Serdeczne podziękowania składamy Pani Justynie Sajdak (mamie naszego Norberta)  za podarowanie przedszkolu balonów dla dzieci.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2)   Podziękowania kierujemy do Pani Katarzyny Janeczek-Sęk (mamy naszej Hani) za upieczenie dla dzieci smacznych mufinek.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     1)   Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom   i bliskim  z grupy  III  „Leśne ludki”  za  zorganizowanie

 dla dzieci prażonek  w ogrodzie przedszkolnym, połączonych z zabawami i zawodami rodzinnymi.

………………………………………………………………………………..

ROK   SZKOLNY  2014/2015

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Z okazji zakończenia roku przedszkolnego 2013/2014  Dyrektor i Pracownicy Przedszkola składają serdeczne podziękowania  Radom Rodziców i wszystkim Rodzicom z osobna  za okazywaną nam pomoc, wsparcie i owocną współpracę.   To dzięki Wam Kochani Rodzice przedszkole i teren wokół niego pięknieje i staje się coraz bardziej funkcjonalny, a dzieci mają coraz to lepsze warunki do beztroskich zabaw i nauki.                                                                          Życzymy  udanego wypoczynku podczas urlopów wakacyjnych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Serdeczne podziękowania kierujemy do Państwa Katarzyny i Marka Windys  (Rodziców   naszej Tosi)  za pomoc okazaną   placówce przedszkolnej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA  NR 8  składa serdeczne podziękowania  NAUCZYCIELOM, PRACOWNIKOM, RODZICOM, RADZIE RODZICÓW I WSZYSTKIM SPONSOROM  za wkład pracy w zorganizowanie Pikniku Rodzinno-Środowiskowego w ogrodzie przedszkola w dniu 26 maja 2014r.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dyrektor  Przedszkola i Rada Pedagogiczna serdecznie dziękują Radzie Rodziców Przedszkola, Urzędowi Miasta, Starostwu Powiatowemu  oraz naszym dostawcom żywności  za zasponsorowanie  produktów, książek, upominków i słodyczy  dla dzieci  na konkurs między-przedszkolny pt: „Czy znasz te bajki”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dyrektor , nauczycielka grupy III pani Danuta Lipa i cała społeczność przedszkolna składa serdeczne podziękowania Państwu  Katarzynie i Mirosławowi Matyjaszczyk (Rodzicom naszej  Tosi) za zasponsorowanie ozdobnych krzewów (tuje), które ozdabiają wejście do przedszkola.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Koordynatorki konkursu między-przedszkolnego pt: „Czy znasz te bajki”  – nauczycielki: pani Lucyna Zalewska i Elżbieta Opuchlik składają serdeczne podziękowania Państwu Agnieszce i Grzegorzowi Burgberger                                 (Rodzicom naszej Poli)  za zasponsorowanie upominków dla dzieci biorących udział w konkursie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Pracownicy administracyjno-obsługowi  Przedszkola – składają serdeczne podziękowania  Rodzicom  za pomoc w odnawianiu ogrodzenia przedszkolnego.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Grono Pedagogiczne naszego Przedszkola serdecznie dziękuje Radzie Rodziców za zakupienie  zabawek do sal przedszkolnych  i pomocy dydaktycznych w postaci kącików przyrody, które wspólnie z dziećmi urządzamy zgodnie z porą roku.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dyrektor i Grono Pedagogiczne   Przedszkola Nr 8  składa  serdeczne podziękowania wszystkim naszym Rodzicom za systematyczne doposażanie grup przedszkolnych w artykuły papiernicze w ramach sponsoringu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Przedszkola Nr 8 serdecznie dziękują rodzicom  za  poczęstunki dla każdej grupy na coroczne święto Babci i Dziadka.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 8 w Zawierciu składają  podziękowania ustępującej  Radzie Rodziców za  współpracę i  pomoc  okazywaną w I półroczu 2013/2014r. –  dotyczącą  spraw  związanych  z  naszymi dziećmi uczęszczającymi do przedszkola.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Składamy gorące podziękowania wszystkim  Mamom, Babciom, Ciociom, Tatusiom, Dziadkom i Wujkom –  za smaczne świąteczne wypieki, ciasteczka, owoce, cukierki, sałatki, barszczyk z uszkami  i wiele innych smakołyków podarowanych na nasze Wigilijne stoły.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podziękowania kierujemy do wszystkich Rodziców, którzy wspomagają nas w akcji „Zbieramy makulaturę”.  Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Katarzyny Janeczek Sęk (mamy naszej  Zosi i Hani).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dziękujemy bardzo Paniom Joannie Sochackiej (mamie  naszej Jagódki)  i Sylwii Goska (mamie naszej  Joanny) za  zasponsorowanie materiału i uszycie dzieciom z grupy IV strojów na występy w Miejskim Domu Kultury – „Podaruj dzieciom święta”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Składamy podziękowania Państwu Elżbiecie i Pawłowi Cebo (Rodzicom naszego  Kubusia i Majki )  i Państwu Marcie i Jackowi Mrozińskim (Rodzicom naszej  Julii i Olafa)  za wykonanie dla przedszkola świątecznych stroików na akcję charytatywną „Podaruj dzieciom święta”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za  zaangażowanie w poszukiwaniu sponsorów  i  przygotowanie dla dzieci przedszkolnych  „bogatych”  paczek  mikołajkowych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Składamy podziękowania dla Panów: Nowakowskiego Jerzego i Zbigniewa Sławka za zamontowanie karniszy w pomieszczeniach przedszkolnych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Składamy podziękowania dla Pani Marty Mrozińskiej  (mamy naszej  Julii i Olafa) za wykonanie dla przedszkola pięknych dekoracji do szatni zgodnych z aktualną porą roku.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom, Babciom i Dziadkom grupy maluszków za przygotowanie słodkich poczęstunków dla dzieci z okazji:

* spotkania integracyjnego Rodziców  z dziećmi i pracownikami przedszkola przy wspólnym grilowaniu

* pasowania maluszków na przedszkolaków

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Składamy serdeczne podziękowania Państwu Trepka (Rodzicom  naszej Tosi)  za  zasponsorowanie  prac przygotowawczych (okablowanie budynku) do założenia zewnętrznego monitoringu przedszkola.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dziękujemy Pani Katarzynie Janeczek-Sęk (mamie  naszej Zosi i Hani)  za wykonywane dla przedszkola pomoce dydaktyczne do zajęć i uroczystości przedszkolnych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Kierujemy serdeczne podziękowania dla Pani Moniki Jarnickiej-Stolarskiej (mamy  naszego Kacperka i Jakuba) za pomoc w zorganizowaniu dla dzieci wycieczki do Katowic – Pyrzowic.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dziękujemy Pani Katarzynie Żelezik (mamie  naszej  Olgi) za podarowanie naszym przedszkolakom książeczek o treściach ekologicznych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Dziękujemy  wszystkim sponsorom za  okazywaną naszej placówce pomoc. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Dziękujemy wszystkim naszym Rodzicom, którzy włączają się w organizowaną przez wychowawców grup –  Akcję –   „Cała Polska czyta dzieciom” i  zapraszamy do dalszej współpracy. Dzieci są dumne ze swoich Rodziców.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podziękowania składamy Państwu Sylwii i Piotrowi Goska (Rodzicom  naszej  Joanny)  za pomoc nauczycielce grupy „Smerfy” w przygotowaniu i prowadzeniu ciekawych zajęć dydaktyczno-technicznych dla dzieci.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dziękujemy Pani Magdalenie Witkowicz (mamie naszej  Julii) za podarowanie dzieciom przedszkolnym pomocy do zajęć.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Serdeczne podziękowania składamy Agnieszce i Grzegorzowi Burgberger (Rodzicom  naszej Poli) za systematyczne  doposażanie grupy w różnorodne pomoce dydaktyczne dla dzieci.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Witamy w naszym przedszkolu