Krystyna Koczur

DOBRA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA III

DOBRA  PRAKTYKA  PEDAGOGICZNA

 Nazwa i adres placówki

Przedszkole nr8

 1. Wierzbowa 8

42-400 Zawiercie

e-mail

przedszkolenr8@onet.pl

telefon

326722335

 Imię i nazwisko dyrektora placówki

mgr Krystyna Koczur

 Imię i nazwisko autorek pomysłu

mgr Wanda Bochenkiewicz

mgr Elżbieta Opuchlik

mgr Katarzyna Celejowska

 Temat pomysłu:

,,Podaj rękę starszy przyjacielu – do zabawy spieszmy się”

 Rzeczowy opis realizacji pomysłu

Nauczycielki zostały zainspirowane przez panią Dyrektor Krystynę Koczur, która nawiązała współpracę z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej ,,Porozumienie bez barier” i Firmą szkoleniową ,,Edu-Tera”, które realizują program ,,Oswajanie starości”. Program dedykowany jest dyrektorom, nauczycielom, seniorom, rodzicom oraz dzieciom przedszkolnym. Zostało zorganizowane szkolenie w ramach fundacyjnego programu ,,Starość zaczyna się już…w przedszkolu”, wpisujące się w profilaktykę starzenia się i włączanie seniorów w życie ich wnuków a naszych przedszkolaków. Cel jest szczytny więc postanowiłyśmy przystąpić do projektu, który wydał nam się ciekawy i realizujący bardzo ważne aspekty w wychowaniu dzieci – szacunek i zrozumienie dla osób starszych, tolerancję, akceptację, empatię i integrację z bliskimi, jak również korzystanie z ponad czasowych wartości, których brakuje młodym i młodszym.

Naszym podstawowym celem podczas realizacji programu jest włączenie seniorów w życie ich wnuków, zauważanie i korzystanie przez dzieci z ponadczasowych wartości takich jak: prawda, szacunek, uczynność, opiekuńczość, miłość. Chciałybyśmy wzbudzić w młodym pokoleniu właściwe postawy wobec starości i przywrócić jej godność oraz właściwe miejsce w rodzinie. Chcemy pokazywać osoby starsze przez pryzmat ich doświadczeń i kompetencji, chcemy zmniejszyć ,,bariery międzypokoleniowe”.

Realizację projektu rozpoczęłyśmy się w kwietniu 2015r. napisaniem planu działań edukacyjnych do programu i kontynuujemy go do chwili obecnej. Projekt zaplanowałyśmy do czerwca 2016r. Ale już widzimy, że będzie nam towarzyszył przez następne miesiące i lata szkolne.

Zaangażowani do tej pory zostali pracownicy Firmy Asocjacyjno Edukacyjno-Terapeyutycznej Edu-Tera, Babcie i Dziadkowie naszych przedszkolaków, seniorzy z okolic naszego przedszkola, zespóły Kół Gospodyń Wiejskich z  Kromołowa,  Rokitna-Szlacheckiego, Niegowonic, Ciągowic, nauczycielka Religii, Wodzirej prowadzący bal karnawałowy, pracownicy i pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu, ratownicy WOPR, nauczyciel i uczniowie Zespołu Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach, nauczycielki uczestniczące w projekcie;

Zaangażowane środki materialne to: serduszka, kwiatuszki i wierszyki dla seniorów, pomoce dydaktyczne podczas uroczystości i warsztatów szkoleniowych – ilustracje, sprzęt nagłaśniający, suszki i rośliny konieczne do wykonania palm wielkanocnych, rekwizyty konieczne podczas balu karnawałowego i podczas zajęć dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy oraz stosowania zasad bezpieczeństwa i inne.

Procesy to wszystkie podejmowane działania wymienione w punkcie o zaangażowanych środkach osobowych i materialnych czyli szkolenie, obchody Święta Babci i Dziadka, wspólne zabawy i czytanie bajek przez  najstarszych członków naszych rodzin, rozdawanie serduszek i kwiatów starszym mieszkańcom naszego osiedla, zorganizowanie Wiosennego Koncertu Piosenki Ludowej dla Babć i Dziadków, wspólne robienie palm wielkanocnych, zorganizowanie zajęcia z języka angielskiego wspólnego dla Babci, Dziadka i wnuczka, występy w Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu dla jego mieszkańców, wycieczka do Planetarium, warsztaty szkoleniowe ,,Bezpieczni z Babcią i Dziadkiem” i inne.

 Wymierne efekty, rezultaty, następstwa i skutki pomysłu

Na podstawie rozmów z dziećmi, Babciami i Dziadkami oraz przypadkowo spotkanymi seniorami  podczas akcji ,,Serduszko i Kwiatek dla seniora i seniorki” a także na podstawie obserwacji zachowań wymienionych osób i zachowań dzieci wobec osób starszych stwierdzono efekty pomysłu:

-miłe zaskoczenie, zadowolenie, radość, uśmiech i słowa aprobaty u osób obdarowanych serduszkami i kwiatkami;

-zainteresowanie Babć i Dziadków organizowanymi warsztatami, zabawami, zajęciami, uroczystościami, koncertami, wycieczkami i liczne przybywanie oraz współpraca i zadowolenie podczas tych przedsięwzięć – żarty, śmiech, dowcipy;

-duża radość dzieci i zaangażowanie podczas wspólnej pracy i zabawy ze swoimi bliskimi oraz chęć pochwalenia się zdolnościami i zainteresowaniami Babć i Dziadków, radość z możliwości docenienia najbliższych, zadowolenie z możliwości występowania przed ludźmi starszymi i chorymi;

Myślę jednak, że najbardziej będzie to procentowało w przyszłości jeżeli wychowamy pokolenie szanujące ludzi starszych i chorych, mające właściwe nastawienie do wieku i choroby, oswojone ze starością i z właściwym punktem spojrzenia na doświadczenie i kompetencje osób starszych i chorych.

 Wnioski

 1. Realizacja założeń projektu ,,Starość zaczyna się już…w przedszkolu” jest istotnym elementem w procesie wychowania pokolenia empatycznego, szanującego wiek dojrzały i chorobę
 2. Małe dzieci powinny znać wartości, które przekazują mu nie tylko Rodzice ale także Dziadkowie i Babcie, powinny znać swoje korzenie i mieć swoją rodzinną historię, gdyż pozwala to pozytywnie widzieć świat i mieć niezłomne zasady moralne szanujące każdego człowieka

 Plany dotyczące pomysłu

Systematyczne angażowanie Babć, Dziadków i innych seniorów do wydarzeń przedszkolnych, współpraca z pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu – organizowanie występów, obdarowywanie ich drobnymi  upominkami, współpraca z Uniwersytetem III wieku w Zawierciu – warsztaty plastyczne, spotkania z bajką, zapraszanie na uroczystości przedszkolne, organizowanie akcji promujących przedszkole w najbliższej okolicy i sprawiających, że pamiętamy o seniorach.

 Uzasadnienie – dlaczego pomysł warto naśladować?

Pomysł jest warty naśladowania gdyż uczy i wychowuje oraz pielęgnuje wartości rodzinne, wpaja podstawowe zasady moralne, które powinny być kultywowane wśród dzieci, rozwija zrozumienie, akceptacje i tolerancję dla innych i słabszych, uczy empatii i umiejętności zrozumienia dla uczuć i odczuć drugiej osoby, pozwala oswoić się ze starością i chorobą, integruje rodzinę, wzbudza szacunek dla starości, pozwala dzieciom poznać ich historię i tożsamość, ich miejsce na ziemi wśród najbliższych

 Przeszkody, które trzeba pokonać

W zasadzie nie widzimy przeszkód, należy jedynie podejść z uśmiechem i serdecznością do osób starszych, wzbudzając ich zaufanie i zainteresowanie tematem, angażować je w życie przedszkola bez nacisku i pozwolić im działać w ulubionych dziedzinach – czy to będą zajęcia plastyczne, czy eksponowanie umiejętności muzycznych, czy wspólne zabawy, wycieczki i spacery lub muzykowanie.

 Błędy, których należy unikać

Zbytnia natarczywość w działaniu, narzucanie swojej woli, zbyt częste angażowanie tych samych seniorów, działanie wbrew woli zainteresowanych.

Imienne podpisy autorek pomysłu oraz dyrektora placówki

Krystyna Koczur – dyrektor przedszkola/nauczyciel

Wanda Bochenkiewicz – nauczyciel/wychowawca

Elżbieta Opuchlik – nauczyciel/wychowawca

Katarzyna Celejowska – nauczyciel/wychowawca

DOBRA PRAKTYKA II

Nazwa szkoły/placówki – Przedszkole Nr 8 ul. Wierzbowa 8 42-400 Zawiercie,

Tel. 32 67 22 335

e-mail przedszkolenr8@onet.pl

Opisywane kryterium- „Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego”

Kontakt w sprawie wymiany doświadczeń – nauczyciel Agnieszka Kudra

Tytuł: „Książka przyjacielem Bajkoludka”.

Spośród wszystkich działań naszego przedszkola jedno jest specyficzne, wyróżniające placówkę w środowisku lokalnym. To działanie skoncentrowane na wychowawczym obcowaniu dzieci z dziełami literatury pięknej. Jako placówka posiadająca swoją nazwę – „Bajkoludki”, a także logo i hymn związany z nazwą, organizujemy wiele akcji i imprez, które budzą motywację czytelniczą, przygotowują dziecko do tego, aby w przyszłości stało się dojrzałym, zdolnym świadomie wybierać i oceniać książkę, aby mogło obcować z dziełem literackim w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

 1. Cel działania

Celem naszych działań jest wychowanie dziecka otwartego, wrażliwego na piękno literatury i język ojczysty.

Przedszkole posiada nazwę „Bajkoludki”. Nadanie nazwy poprzedziły wieloletnie działania związane z propagowaniem czytelnictwa:

Opracowany prze nauczycielkę naszego przedszkola program edukacji literackiej „Będę czytelnikiem” motywuje nas do realizacji różnorodnych działań.

Ważną planowaną coroczną uroczystością jest cykliczny, miejski konkurs czytelniczy organizowany przez naszą placówkę od 2003roku pt: „Czy znasz te bajki”. Nasza inicjatywa spotyka się z dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony środowiska lokalnego.

Wykorzystujemy zdolności i talent literacki nauczycieli naszego przedszkola do oprawy literackiej spektakli bajkowych, uroczystości przedszkolnych. Dokładamy wszelkich starań, aby występy naszych dzieci uświetniały uroczystości przedszkolne i spotkania z klasami młodszymi ze szkoły podstawowej.

Wprowadziliśmy codzienny rytuał czytania dzieciom przez nauczycieli. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” do przedszkola zapraszamy „czytających gości”. Są to różne osoby (rodzice , dziadkowie, urzędnicy państwowi oraz osoby ze środowiska lokalnego reprezentujące różne zawody ), które pragną urozmaicić bajkoludkom poznanie coraz to nowych książek.

Zapoznajemy dzieci z twórczością autorów literatury dla dzieci poprzez spotkania autorskie z pisarzami, w szatni przedszkola systematycznie pojawiają się prace plastyczne przedszkolaków ilustrujące wybraną bajkę.

Systematycznie uczestniczymy w spektaklach teatralnych na terenie przedszkola oraz wyjeżdżamy na spektakle do teatrów w województwie śląskim.

Zaaranżowaliśmy przestrzeń do czytania tak, aby zachęcić dzieci do codziennego sięgania po książkę: samodzielne czytanie bajek rówieśnikom przez dzieci szczególnie uzdolnione.

Ponadto dzieci dzieciom opowiadają bajki swojego autorstwa oraz tworzą książki rysunkowe.

Rozwijamy artyzm dziecka wyzwalając twórcze postawy, wrażliwość estetyczną dziecka i rozwój intelektualny.

Prowadząc korespondencję urzędową wykorzystujemy i posługujemy się własnym logiem.

Wszystkie uroczystości przedszkolne wewnętrzne i zewnętrzne rozpoczynamy hymnem przedszkolnym o treściach literackich.

 1. Rady i przestrogi

Organizujemy systematyczne kiermasze książek na terenie przedszkola, w ten sposób rodzice mają okazję zakupu tanich książek dla dzieci o różnorodnej treści.

Współpracujemy z Biblioteką Miejską, która doposaża księgozbiór przedszkolny a także z Księgarnią Edukacyjną.

Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń ze strony mediów i dlatego też wprowadzamy dzieci w świat literatury pięknej. Przestrzegamy przed bajkami nieedukacyjnymi wywołującymi przemoc, agresję, zachwianie poczucia bezpieczeństwa. Eliminujemy utożsamianie się z negatywnymi wzorcami osobowymi.

 1. Sposoby upowszechniania

Działania przedszkola upowszechniane są poprzez stronę internetową przedszkola, stronę Urzędu Miasta, pocztę e-mail, prasę lokalną, kąciki dla rodziców w przedszkolu, współpracę z różnymi placówkami oświatowymi: przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami na terenie miasta, a także poprzez prezentację prac dziecięcych w Miejskim Ośrodku Kultury. Nasze działania upowszechniamy także poprzez uroczystości przedszkolne, zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte dla rodziców i konsultacje.

Pomysłem i zamiarem na upowszechnianie naszych przedszkolnych inicjatyw związanych z propagowaniem wśród najmłodszych dzieci czytelnictwa jest także:

Zorganizowanie konkursu czytelniczego „Czy znasz te bajki” o zasięgu powiatowym na terenie zaprzyjaźnionego z nami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu, który może pomieścić więcej startujących drużyn. Celem naszym jest włączenie dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.

Opracowanie i wydanie zbioru wierszy i rymowanek o tematyce naszego przedszkola „Bajkoludki” z ilustracjami w wykonaniu dzieci przedszkolnych.

Zorganizowanie na stronie Internetowej naszego przedszkola konkursu plastycznego o zasięgu powiatowym. Do zaproponowanych przez nauczycieli utworów literackich dzieci wykonają ilustracje. Najlepiej ocenione prace zostaną umieszczone w kalendarzu plastycznym.

STYCZEŃ 2019 – OGÓLNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

 1. Na prośbę Rodziców  – od 1 stycznia 2019 roku  zajęcia  rytmiczno-taneczne dla dzieci odbywać się będą w  KAŻDĄ  ŚRODĘ  w następujących godzinach:
 • w grupie  V  Biedronki – od 11.30 do 12.00
 • w grupie  I  Misie – od 12.30 do 13.00
 • w grupie  II Pajacyki – od 13.00 do 13.30
 • w grupie  IV  Smerfy – od 13.30 do 14.00
 • w grupie III  Leśne ludki – od 14.00 do 14.30

2.  Zapraszamy wszystkie dzieci z Rodzicami na „JASEŁKA  BOŻONARODZENIOWE” w wykonaniu naszych przedszkolaków z grup: IV „Smerfy” i III „Leśne ludki”, które odbędą się w dniu 20 stycznia 2019r. w Kościele Rzymskokatolickim Pod Wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.

GRUDZIEŃ – OGÓLNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

1.  W związku z kończącym się rokiem kalendarzowym 2018 – zwracamy  się z prośbą do Rodziców o uregulowanie  wszystkich płatności za pobyt dziecka w przedszkolu – do 20 grudnia. Prosimy nie przekraczać ustalonego terminu z uwagi na roczne rozliczenia intendenta. Dziękujemy.

2.  Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców, Babcie, Dziadków  na PRZEDSZKOLNY  KIERMASZ  ŚWIĄTECZNY  organizowany w naszym przedszkolu w dniach 10-21 grudnia 2018r. Zachęcamy do zakupu ozdób świątecznych. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup tablic multimedialnych, które będą wykorzystywane w  codziennej edukacji Państwa dzieci.

3. W związku z niską frekwencją  dzieci  w grupach: V  „Biedronki” i II  „Pajacyki” spowodowaną chorobami, informujemy Rodziców. że ODWOŁANE  zostały spotkania przedświąteczne w tych grupach i przeniesione na inny termin. Szczegóły w zakładkach grupowych.

4.  Informujemy Rodziców, ze w ramach programu Ministerstwa Zdrowia – „Dentobus” – w dniu 17 stycznia 2019r.  zostaną przeprowadzone bezpłatne przeglądy stomatologiczne naszych dzieci przedszkolnych. Każde dziecko otrzyma certyfikat uprawniający do bezpłatnego leczenia zębów oraz informację o stanie uzębienia. Prosimy o wypełnienie zgody – u  wychowawców grup.

5. Przedszkole  Nr 8 „Bajkoludki”  w Zawierciu informuje  wszystkich  Rodziców, że w dniu 31 stycznia 2019 roku  rozpocznie  się  w Przedszkolu „BAL  KARNAWAŁOWY  DLA WSZYSTKICH  DZIECI” z udziałem WODZIREJA.  Prosimy o zapewnienie dzieciom różnorodnych przebrań. Od godziny 8.00  będą  robione  dzieciom zdjęcia indywidualne i grupowe.

 

Niech w Święta  Bożonarodzeniowe w Waszych  domach  zagości mądrość i zgoda, uśmiech i dostatek. Niech przez cały  Nowy Rok  2019  – nie braknie miłości. Przesyłamy  uściski i biały opłatek.

DYREKTOR  I  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA

 

Znalezione obrazy dla zapytania gify swiateczne

LISTOPAD – OGÓLNE INFORMACJE DLA RODZICÓW Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

 1. Zwracamy się z prośbą do Was Rodzice abyście w każdą środę odbierali dzieci z przedszkola w późniejszych godzinach – zgodnie z informacjami od wychowawców poszczególnych grup. W każdą środę dzieci uczestniczą w zajęciach muzyczno-ruchowych z elementami rytmiki, które uwrażliwiają dzieci na zmianę tempa, rejestrów, wartości rytmicznych. Dzieci grają na instrumentach muzycznych, uczą się różnorodnych układów tanecznych do muzyki klasycznej i współczesnej. Zajęcia korygują wady postawy, uczą prawidłowego oddychania, kształtują orientację w przestrzeni.  Jeżeli  z przyczyn nie zależnych od nas zajęcia nie będą mogły  odbyć  się w wyznaczonym terminie (choroba prowadzącej),  poinformujemy rodziców informacją na drzwiach wejściowych do przedszkola. Zajęcia zaległe obędą się w innym  dniu.

2.  Prosimy Rodziców  aby do przedszkola ubierać dzieci na „cebulkę”  i tak aby dziecko czuło się swobodnie w ubraniu.  Prosimy przebierać  dzieci w lekkie  ubrania gdy wprowadzacie dzieci na sale zabaw i zajęć. W salach przedszkolnych temperatura powietrza dostosowana jest do potrzeb  dzieci, regulowana na bieżąco i kontrolowana przez nauczycieli wychowawców i personel pomocniczy.

3.  Przypominamy Rodzicom, że wszystkie  bieżące informacje dotyczące danej grupy umieszczają nauczycielki/wychowawczynie  na  swoich stronach grupowych. Aby przepływ informacji był jeszcze bardziej skuteczny – nauczycielki  umieszczają  informacje  także w wersji papierowej na grupowych tablicach w szatni przedszkolnej oraz na drzwiach wejściowych do przedszkola.  Zachęcamy Rodziców do codziennego czytania ogłoszeń i  informacji.

 

 

OSIĄGNIĘCIE PRZEDSZKOLA

DOBRA  PRAKTYKA  PEDAGOGICZNA

W czerwcu 2018 roku nasze Przedszkole wzięło udział w konkursie pod nazwą „Szlak Gospodarstw Województwa Śląskiego”, skierowanym do dzieci i uczniów naszego województwa, a zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.

Celem konkursu była popularyzacja zajęć edukacyjnych dla dzieci w gospodarstwach edukacyjnych, promocja edukacji pozaszkolnej oraz propagowanie i realizowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Nagrodą w konkursie był 3 godzinny pobyt grupy dzieci na terenie wybranego gospodarstwa edukacyjnego wraz z udziałem w warsztatach edukacyjnych.      Warunkiem udziału w warsztatach było stworzenie i wysłanie hasła, które miało nawiązywać do działalności Stowarzyszenia, i które miało przekonać Organizatora konkursu do zakwalifikowania placówki do bezpłatnego udziału w warsztatach edukacyjnych.

Wybrany przez dyrektora koordynator konkursu, Pani Elżbieta Opuchlik, zgłosiła udział Przedszkola w konkursie, wysyłając stworzone przez nią i dzieci hasło „Polska żywność – samo zdrowie, skąd się bierze – a kto to wie? Jak chcesz wiedzieć – prosta droga, udaj się do Przybynowa.”

W wyniku weryfikacji zgłoszeń z hasłami Organizator wyłonił placówki, wśród których było również nasze przedszkole. Koordynatorka konkursu, z listy dostępnych gospodarstw i oferty prowadzonych warsztatów, wybrała Przybynów i warsztaty pod nazwą „Co z tego będzie, gdy kura na grzędzie?”. Zajęcia zostały zrealizowane w dniu 02.10.2018.

PAŹDZIERNIK – OGÓLNE INFORMACJE DLA RODZICÓW Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

 

 1.  Informujemy Rodziców, że zaległe zdjęcia  dzieci do Kalendarza będą robione w dniu 25 października 2018r. o godzinie 10.30
 2. Zapraszamy Rodziców do codziennego czytania bieżących informacji na stronkach grupowych. Nauczycielki codziennie umieszczają dla Państwa informacje o aktualnościach danej grupy.
 3. Zachęcamy Rodziców do przeglądania naszych zakładek na stronie Internetowej przedszkola po lewej stronie. W zakładkach umieszczamy  różnorodne informacje: np. o aktualnym jadłospisie, o osiągnięciach dzieci i  nauczycieli, osiągnięciach  placówki, informacje Rady Rodziców i inne.  Zapraszamy do odwiedzin naszych zakładek.

 

 

 

 

MIESIĄC WRZESIEŃ W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

11 wrzesień 2018 – „Spotkanie z książką” – wycieczka do Biblioteki  Miejskiej w Zawierciu,  poznanie pracy bibliotekarza, wypożyczanie książeczek  według zainteresowań dzieci – grupa IV „Smerfy”, godz. 10.00

18 wrzesień 2018 – „Chcemy być bezpieczni” – warsztaty praktyczne z ratownikiem medycznym, utrwalanie zasad udzielania I pomocy przedmedycznej- grupy: I „Misie” i II „Pajacyki”, godz. 10.00

19 wrzesień 2018 – „Chcemy być bezpieczni” – warsztaty praktyczne z ratownikiem medycznym, utrwalanie zasad udzielania I pomocy przedmedycznej- grupy:  III „Leśne ludki” i IV „Smerfy”, godz. 10.00

20 wrzesień 2018 – „Dzień Przedszkolaka” – niespodzianki, zabawy, konkursy we wszystkich grupach wiekowych, godz. 10.00

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 2018.
Dnia 20 września 2018 r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, tego dnia we wszystkich grupach przedszkolnych świętowaliśmy!  Atrakcji było wiele: konkursy, warsztaty kulinarne, zabawy taneczne, malowanie twarzy oraz teleturniej  – Czy znasz nasze przedszkole?

Kochane Przedszkolaki! Pracownicy Przedszkola nr 8,  życzą Wam wszystkiego najlepszego, idąc za słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”, życzymy wszystkim dzieciom aby uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia, nie tylko od święta.

Zapraszamy do galerii grup.

 

21 wrzesień 2018 – „Sprzątamy Świat” – coroczna akcja ekologiczna wszystkich grup przedszkolnych z udziałem Urzędu Miasta Zawiercia, godz. 10.00

„Zwierzaki czekają

na Waszą pomoc”

Jak co roku, w naszym przedszkolu, rozpoczynamy zbiórkę karmy i akcesoriów dla psów ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zawierciu.

Akcja potrwa od 20 września do 15 października 2018 r.

Karmę suchą i mokrą oraz akcesoria dla zwierząt (smycze,obroże,szczotki, koce…) prosimy składać w holu przedszkola. Zebrane dary zostaną przekazane w październiku do schroniska przez dzieci. Liczy się każdy nawet najmniejszy gest.

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji. Pozwólmy naszym

przedszkolakom poczuć się darczyńcami.

 

KOORDYNATOR  AKCJI  – NAUCZYCIELKA  GRUPY  IV  „SMERFY” – MONIKA KLUZA

SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY

 

25 wrzesień 2018 – „Cała Polska czyta dzieciom” – spotkanie  dzieci z Panią Prezydent Teresą Popiel-Muchą, godz. 12.30